Breeze (Greenbyte AB)

Samarbete leder till nytt system för driftövervakning av vindkraftverk

Press Release   •   Aug 12, 2013 07:27 GMT

Mjukvaruföretaget Greenbyte har ingått ett samarbete med Sveriges ledande leverantör av styr- och mätsystem för vindkraft, SMTeknik. Tillsammans kommer de att utveckla ett nytt webbaserat system för övervakning och uppföljning av produktion från vindkraftverk.

SMTeknik tillhandahåller sedan 8 år tillbaka ett övervakningssystem dit nära 800 vindkraftverk är anslutna - ca 30% av den svenska vindkraften. För att kunna utveckla nästa generations övervakningssystem och säkerställa långsiktig leverans har SMTeknik och Greenbyte nu påbörjat ett samarbete. Greenbyte har flera års erfarenhet av webbaserade system för övervakning av bland annat vindmätmaster och solcellsanläggningar.

Det nya systemet lanseras till årsskiftet 2013/2014 varpå det finns möjlighet att ta del av ett modernare system med ökad insikt och förståelse för vindkrafverks produktion och prestation. SMTekniks befintliga system finns kvar men alla resurser för utveckling kommer hädanefter att läggas på det nya systemet.

– Intresset för det nya systemet har varit stort, säger Anders Andersson, VD på SMTeknik. Systemet utvecklas därför i nära samverkan med användarna.

– Tillsammans kan vi erbjuda en mer kraftfull lösning baserad på SMTekniks erfarenhet från vindkraftsdrift och hårdvaruinstallationer, i kombination med Greenbytes kunskap inom datahantering och användargränssnitt, intygar Greenbytes VD Jonas Corné.

Nyheter uppdateras kontinuerligt på Greenbytes blogg, www.windpowerdata.com

För mer information:

Jonas Corné, VD Greenbyte, 070-2250075, jonas@greenbyte.se

Anders Andersson, VD SMTeknik, 070-5758674, anders@smteknik.se


Greenbyte levererar marknadsledande mjukvara för att skapa beslutsunderlag från stora mängder data inom projektering av storskaliga vind och solcellsanläggningar, produktionsuppföljning av förnyelsebara energiresurser och uppföljning av energikonsumtion inom industriell verksamhet. Bolagets kunder är kostnadsmedvetna och effektiva projektörer, producenter och industriella förbrukare av förnyelsebar energi.

Greenbyte har sitt huvudkontor i Göteborg. Grundarna till Greenbyte har bakgrund från Chalmers Tekniska Högskola. I bolagets finns lång erfarenhet av att driva tillväxtföretag inom den förnyelsebara energisektorn.