AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals

Små mängder dioxin hittade vid kemikalietillverkning vid tre massa- och pappersbruk

Press Release   •   Oct 31, 2005 16:05 GMT

Små mängder dioxin har hittats vid provtagning av restprodukter från kemikalietillverkning vid tre svenska massa- och pappersbruk. De berörda bruken arbetar nu för att lösa problemet så snabbt som möjligt tillsammans med Eka Chemicals, som driver kemikalietillverkningen vid bruken. - Restprodukterna hanteras internt i fabriken. Jag vill dock betona att vi ser allvarligt på fynden och att vi nu tillsammans med tillverkaren Eka Chemicals kommer att göra ytterligare analyser vid samtliga fem bruk som använder sig av den här tillverkningsprocessen. För oss är det oacceptabelt att ha dioxin i fabrikerna, säger Christina Molde Wiklund, miljödirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna. - Förekomsten av dioxin i den aktuella restprodukten, som uppkommit i en väl definierad processenhet, har varit okänd för oss. Vi har inlett ett omfattande arbete i samarbete med bruken och i dialog med berörda myndigheter för att finna orsaken till förekomsten av dessa ämnen, säger Erik Widén, informationschef vid Eka Chemicals. Det är sedan tidigare rutin att personal som hanterar restprodukterna är utrustad med skyddskläder. Det finns därför ingen personlig hälsorisk. För drygt tio år sedan visade analyser att dioxin inte längre bildades som en följd av förändrade process- och blekningsmetoder. I syfte att bekräfta detta har branschen tidigare i år beslutat sig för en omfattande studie kring eventuell förekomst av dioxinutsläpp till omgivande miljö. Utformningen av studien har skett i dialog med Naturvårdsverket och den första mätningen påbörjas inom kort. De bruk som i dagsläget använder sig av Eka Chemicals process är Korsnäs, Stora Enso Norrsundet, Billerud Karlsborg och Skärblacka samt Munksjö Aspa. Naturvårdsverket har informerats enligt gällande rutin. För ytterligare information: Christina Molde Wiklund, miljödirektör Skogsindustrierna, 070-635 51 84 Erik Widén, informationschef Eka Chemicals, 031-58 71 79 eller 0709-57 71 79 Peter Davidson, VD, Billerud Skärblacka, 070-524 04 34 eller 011-24 53 00 Nils Hoffner, miljöchef Billerud Karlsborg, 070-395 80 82 Rolf Lundberg, miljöchef Stora Enso Norrsundet, 070-574 38 39 Leif Bergkvist, platschef Korsnäs, 070-795 17 48 Hans Wallgren, Avdelningschef massa, Munksjö Aspa, 070-543 07 03