Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

TISDAG 14 JULI AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAKUTDELNING I GUIDELINE

Press Release   •   Jul 08, 2009 07:01 GMT

Som tidigare meddelats beslutades vid extra bolagsstämma den 2 juni i Guideline Technology AB (publ) om sakutdelning av 147.420 kr och 40 öre vilket ska ske i form av aktier i ett nybildat dotterbolaget vid namn Botnia Exploration Holding AB. Utdelning sker med en aktie i Botnia Exploration Holding per varje innehavd aktie i Guideline. Syftet med utdelningen är att skapa värde för aktieägarna i Guideline genom att dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva bolaget Botnia Exploration AB genom utgivande av egna aktier.

Extra bolagsstämman i Guideline bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen. Styrelsen har fastställt avstämningsdag till tisdagen den 14 juli. Aktieägare ska vara upptagen i aktieboken per denna dag för att vara berättigad till utdelning. Sista dag för handel med Guidelines aktie inklusive rätt att deltaga i utdelningen är torsdagen den 9 juli.

Stockholm, 8 juli 2009

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline,
Tel: 08-655 36 41
E-post: info@guidelinetechnology.com

Se även www.guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2009-07-08.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Oil Drilling Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology AB (publ) verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Dotterbolaget Guideline har utvecklat en unik teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Dotterbolaget Malå Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.