Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

VALBEREDNING HAR UTSETTS I GUIDELINE

Press Release   •   Feb 17, 2010 15:14 GMT

(NGM : GODT) Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att en valberedning har utsetts inför årsstämma i juni 2010 bestående av följande personer: Torsten Börjemalm (styrelsens och valberedningens ordförande), Jan Hjorth, Klas Carlin, och Claes Julin. Samtliga personer utom Torsten Börjemalm representerar större ägare.

Valberedningen kan kontaktas genom dess ordförande Torsten Börjemalm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2010 kan skicka e-post till valberedningen genom dess ordförande Torsten Börjemalm, torsten.borjemalm@telia.com, alternativt skicka brev till valberedningen på nedanstående adress. Valberedningen önskar erhålla eventuella förslag senast den 31 mars 2010.

Adress:
Valberedningen för Guideline Technology AB (publ)
c/o Guideline Technology AB (publ)
Frösundaviks Allé 15, 169 70 Solna

Stockholm, 17 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth
VD, Guideline
Tel 0733-25 75 03
E-post peter.hjorth@guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-02-17.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.se.