WhatData AB

Web-baserad Storage Management från molnet

Press Release   •   Feb 04, 2013 08:36 GMT

WhatData lanserar idag en unik web-baserad applikation för Storage Management [lagringshantering] som gör det möjligt att rapportera, analysera och optimera sin lagring. Att på ett effektivt sätt hitta flaskhalsar, vilka användare som tar upp mest diskplats, vilken typ av data som utgör största datatyperna, hitta gammal och irrelevant data, m.m. Genom att identifiera flaskhalsar och återta värdefull lagringsplats kan en dataavdelning frigöra resurser, skjuta stora investeringar på framtiden och sänka kostnader i samband med tex backup/restore, arkivering och migreringar.

Fördelarna med en moln- och web-baserad Storage Management tjänst, jämfört med äldre typer av installerade programvaror, är bl.a. att du själv slippa installera och underhålla ett system för lagringshantering, att alltid ha ett uppdaterat system och dessutom till en väsentligt lägre kostnad än för tradionella system då man bara betalar per gång man använder tjänsten. Dessutom rymmer tjänsten funktioner för att jämföra sig själv (benchmarking) och sin lagringseffektivitet med andra användare i världen, enkla funktioner för att dela sina resultat med kollegor samt friheten att nå applikationen när helst man behöver den och från vilken enhet som helst.

Grundare till svenska WhatData AB är Philippe Peirano och Thomas Vernersson som startade och drev Northern Parklife, en annan svensk programvaruleverantör med fokus på storage, som sedan köptes upp av dåvarande Nocom AB.


WhatData Inc helps organizations analyze and evaluate their stored data in order to achieve optimal storage utilization. Bottom-line: we are here to help you save time and money by providing you with truly intelligent tools to manage your stored data.