Breeze (Greenbyte AB)

Windmap.se täcker nu Sverige, Norge, Finland och Estland med vinddata från Kjeller Vindteknikk och Weathertech

Press release   •   May 24, 2012 08:02 UTC

Windmap.se är ett snabbt och enkelt sätt att uppskatta vindresursen. Med data från hela norden och Estland från två olika leverantörer skapar Windmap en helhetsbild av vindresursen i norra Europa på upp till 250 meters upplösning på höjder mellan 50 och 140 meter.

Windmap är ett kostnadseffektivt sätt för markägare, kommuner och projektutvecklare att kartlägga vindresursen i stora områden. Tillgången till stora delar av materialet är helt kostnadsfri då finansiering skett från Norska Energimyndigheten och Svenska Energimyndigheten.

-        ”Windmap är ett jättebra och intuitivt sätt att presentera vindkartläggningar. Den enkla och snygga presentationen leder till en ökad medvetenhet om de utomordentliga vindresurser som finns i Norge och Sverige.” – säger Lars Tallhaug VD på Kjeller Vindteknikk.

Att få tillgång till data av hög kvalitet tidigt i projekteringsfasen gör att industrin som helhet kan prioritera de projekt som producerar bäst, ger bäst avkastning till aktieägare och i slutändan lägst elpris till konsumenter.

-        ”Vi lyfter nu ut våra vindkartläggningar på Windmap. Att göra data åtkomlig genom enkla användargränssnitt är framtiden. Det kostnadseffektiva sättet att distribuera vindkartläggningar genom Windmap gör att fler människor får tillgång till vinddata av hög kvalitet.” säger Stefan Söderberg VD på Weathertech.

Med vindkartläggningar från två olika leverantörer kan markägare, kommuner och projektutvecklare utvärdera vindresurser från två oberoende källor och på så sätt minska osäkerheter tidigt. Det leder till att resurser satsas i rätt projekt.

-        ”Med stor geografisk täckning från två starka och professionella leverantörer av vinddata som Kjeller och Weathertech blir Windmap än mer användbart tidigt i projekt.” säger Jonas Corné VD på Greenbyte och ansvarig för Windmap.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Corné  
VD Greenbyte
Telefon: 0702 25 00 75
Epost: jonas@greenbyte.se

Om Windmap

Windmap är en webbaserad tjänst för att kartläggning av vindresurser upp till 250 meters upplösning på höjder mellan 50 och 140 meter. Windmap täcker Sverige, Norge, Finland och Estland.

www.windmap.se

Greenbyte levererar marknadsledande mjukvara för att skapa beslutsunderlag från stora mängder data inom projektering av storskaliga vind och solcellsanläggningar, produktionsuppföljning av förnyelsebara energiresurser och uppföljning av energikonsumtion inom industriell verksamhet. Bolagets kunder är kostnadsmedvetna och effektiva projektörer, producenter och industriella förbrukare av förnyelsebar energi.

Greenbyte har sitt huvudkontor i Göteborg. Grundarna till Greenbyte har bakgrund från Chalmers Tekniska Högskola. I bolagets finns lång erfarenhet av att driva tillväxtföretag inom den förnyelsebara energisektorn.