Mus- og Rottefritt - elektronisk avskrekking fra Silverline!

Press releases   •   Sep 18, 2019 11:05 UTC

Mus- og Rottefritt hjemme, uten gifter og feller, med elektronisk avskrekking fra Silverline. Med serien Mus- og Rottefritt får du ett komplett avskrekkingssystem beregnet for nettopp dine behov. Spesialtilpassede ultralydfrekvenser holder effektivt mus og rotter borte fra huset, garasjen eller loftet.

​Unik teknologi med Mjölner!

Press releases   •   Sep 17, 2019 07:30 UTC

Med den unike, patenterte teknologien i Mjölner Musefelle fanger du mus sikkert og effektivt. Den unike sperreteknologien utnytter dyrenes naturlige atferd med å rote etter mat og gjør den sikker for barn og husdyr.

​Levende fangst – Tippbur

Press releases   •   Sep 16, 2019 12:06 UTC

Avskrekking, slagfeller eller levende fangst – det er flere måter å bli kvitt mus og rotter på. For den som ikke ønsker å drepe dyrene, tilbyr GreenLine alternativ bekjemping i form av tippbur i to størrelser: MotMus Tippbur og MotRotte Tippbur.

Mus- og Rottefritt – velg ditt eget nivå på sikkerheten!

Press releases   •   Sep 11, 2019 06:06 UTC

Silverlines serie Mus- og Rottefritt er en komplett serie elektronisk avskrekking som gir et hjem fritt for skadedyr. Du bestemmer selv nivået av beskyttelse, uten bruk av gift eller dødelige feller, både i huset, garasjen og campingvognen.

​MotMus Repel (inkl. nye EP60)

Press releases   •   Sep 09, 2019 08:50 UTC

Nå faller kvikksølvet i termometeret og høysesongen for mus og rotter nærmer seg med raske skritt. Det er tid for å beskytte huset mot skadedyrene som fort kan gi mange bekymringer. GreenLines serie elektroniske avskrekkere, MotMus Repel, hjelper deg.

Contre la présence de souris et de rats - les répulsifs à ultrasons de Silverline !

Press releases   •   Jun 25, 2019 10:00 UTC

​Une maison sans souris ni rats, sans poison ni pièges, grâce aux répulsifs à ultrasons de Silverline. Avec la série "Mouse & Ratfree" (contre la présence de souris et de rats), vous disposez d'un système complet de répulsifs adaptés à vos besoins. Des fréquences ultra soniques spécialement adaptées éloignent efficacement les souris et les rats de votre maison, de votre garage et de votre grenier.

Maus- & Rattenfrei - elektronische Vergrämung von Silverline!

Press releases   •   Jun 25, 2019 09:59 UTC

Ein maus- und rattenfreies Zuhause ohne Einsatz von Gift oder Fallen, mithilfe von elektronischer Vergrämung von Silverline. Mit der Serie Maus- & Rattenfrei erhalten Sie ein komplettes Vergrämungssystem, das genau für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Besonders angepasste Ultraschallfrequenzen vergrämen effektiv Mäuse und Ratten aus Ihrem Haus, Ihrer Garage oder Ihrem Dachboden.

Muse- & Rottefrit – elektronisk afskrækkelse fra Silverline!

Press releases   •   Jun 25, 2019 09:58 UTC

Muse- og rottefrit hjemme uden giftstoffer og fælder, med elektronisk afskrækkelse fra Silverline. Med serien Muse- & Rottefrit får du et komplet system af afskrækkere til netop dine behov. Særligt tilpassede ultralydsfrekvenser holder effektivt mus og rotter væk fra hjemmet, garagen eller loftet.

Mus- og Rottefritt - elektronisk avskrekking fra Silverline!

Press releases   •   Jun 25, 2019 09:57 UTC

Mus- og Rottefritt hjemme, uten gifter og feller, med elektronisk avskrekking fra Silverline. Med serien Mus- og Rottefritt får du ett komplett avskrekkingssystem beregnet for nettopp dine behov. Spesialtilpassede ultralydfrekvenser holder effektivt mus og rotter borte fra huset, garasjen eller loftet.

MotMus Repel

Press releases   •   Jun 25, 2019 09:55 UTC

MotMus Repel holder musene borte uten gift, med GreenLines lydteknologi GreenSonitec. Den tilpassede ultralyden forstyrrer og stresser dyrene, som søker seg vekk. Vilkårlige variasjoner i ultralyden gir minimal risiko for tilvenning.

Contacts 4 contacts

  • Press Contact
  • Export Manager
  • Chnrrirsstrmermf@mgcilgzjomzceoenttwertv.cddomll
  • +46 406680852

About Miljöcenter

Miljöcenter offers the best solutions for home and garden in such areas as composting, weed and pest control, plant protection, and secure mail, with added value for the environment. All the way through the value chain, from concept to finish product, we are committed to our users and customers. Miljöcenter has Europé as our market, with the Nordic market as our main market. We have been working in two business areas – store and profeessional – since 1991.

Silverline® gardenSystem® offers products made with functionality, quality and minimal environmental impact as guiding values. They have been developed using unique high-tech technology that makes them both effective and functional.

Silverline® Pest Control gardenSystem®
Our Silverline® Pest Control gardenSystem® brings you more than 15 years’ solid and documented experience of the behavioural patterns of mice and other pests. All our electronic repellers use A-Frequency™ sound technology, which emits a varied and adapted ultrasonic signal to scare away and unsettle the particular animal the product is designed to repel.

Silverline® Comfort Heating gardenSystem®
The heaters in our Silverline® Comfort Heating gardenSystem® range have been examined for both efficiency and comfort. Our comprehensive tests show that our heating technology, C-Wave™, provides a healthy, pleasant and comfortable heat with its long infrared waves, and that the heaters are eco-smart and energy-efficient.

Address

  • Miljöcenter
  • Kvalitetsvägen 1
  • 23261 Arlöv
  • Sweden