0700 vinner överklagande mot Konsumentverket

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 11:34 CEST

Patent och marknadsöverdomstolen ogillar Konsumentombudsmannens yrkande om
marknadsstörningsavgift. Dessutom skall Konsumentombudsmannen ersätta 0700 Sverige
AB med 150 000kr avseende rättegångskostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att de anmälningar som KO åberopat i ärendet i sig inte visar att 0700 har bedrivit otillbörlig marknadsföring på ett sådant sätt att marknadsstörningsavgift ska utdömas.

KO har vidare anfört att 0700:s marknadsföring har riktat sig mot särskilt utsatta konsumenter, såsom äldre personer och personer med funktionshinder. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det inte är visat att marknadsföringen haft sådan inriktning som KO påstått.

Domen är givetvis en stor framgång för bolaget, som härmed får upprättelse utav Patent och marknadsöverdomstolen, kommenterar bolagets VD Christoffer Persson. Sammanfattningsvis har nu Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen i sina domar konstaterat att:

 • 0700 ej har fakturerat kunder utan föregående beställning
 • 0700 ej har flyttat abonnemang utan beställning
 • 0700 ej har nekat kunder ångerrätt
 • 0700 ej har brutit mot marknadsföringslagen

KO har endast lyckats driva igenom två förelägganden, och i dessa punkter är det ord mot ord som gäller där 0700 hävdar att man inte har agerat enligt den beskrivning som KO uppmålar.

0700 är av uppfattningen att det är hög tid för KO att se över de påtalade brister som finns i Konsumentverkets anmälningssystem, samma system som ligger till grund för hela KO´s bevisföring i målet.

Bristerna består bland annat av att anmälningar kan göras anonymt, helt utan spårningsmöjlighet för KO vilket innebär att bevisvärdet i systemet urholkas då trovärdigheten ifrågasätts. Då det i detta fall dessutom leder till något så allvarligt som att en marknadsstörningsavgift utdöms i Patent- och marknadsdomstolen är det oroväckande för rättssäkerheten mot företag.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

Patent och marknadsöverdomstolen ogillar Konsumentombudsmannens yrkande om marknadsstörningsavgift. Dessutom skall Konsumentombudsmannen ersätta 0700 Sverige AB med 150 000kr avseende rättegångskostnader.

Läs vidare »

0700 förvärvar fastnätskunder från Gothia Telecom

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 13:28 CET

0700 har per den 1/1-2017 förvärvat samtliga fastnätskunder från operatören Gothia Telecom.

Vi är mycket glada att Gothia Telecom har valt 0700 som fortsatt leverantör utav fast telefoni till sina tidigare kunder och vi är övertygade om att vi kommer att ge dessa en mycket kvalitativ service samtidigt som vår produktportfölj innebär att kunderna nu kan få samtliga sina telefoni- och bredbandslösningar samlade hos oss, säger Christoffer Persson, VD på 0700.

Med förvärvet ökar 0700 till ca 30 000 abonnenter med en beräknad årlig omsättning på ca 110 miljoner för 2017.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

Läs vidare »

0700 Sverige AB överklagar dom ifrån Patent- och marknadsdomstolen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 10:21 CET

0700 yrkar att Patent- och marknadsöverdomstolen, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens dom den 28 september 2016, dels ogillar Konsumentombudsmannens yrkande avseende marknadsstörningsavgift, dels tillerkänner 0700 ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen till den del dessa belöper på marknadsstörningsavgiften. 0700 yrkar vidare att KO ska förpliktas ersätta 0700 för dess rättegångskostnader.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

0700 yrkar att Patent- och marknadsöverdomstolen ogillar Konsumentombudsmannens yrkande avseende marknadsstörningsavgift.

Läs vidare »

​0700 Sverige AB tecknar sponsringsavtal med Backa HK

Nyheter   •   Nov 10, 2016 11:45 CET

Avtalet löper under 24 månader och vi kommer att förse klubben med mobila kommunikationslösningar under denna period. Avtalet är ett led i vår strategi att stötta idrottsföreningar, kommenterar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

Avtalet löper under 24 månader och vi kommer att förse klubben med mobila kommunikationslösningar under denna period, kommenterar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

Läs vidare »

​0700 Sverige AB lanserar ny hemsida med e-handelslösning

Nyheter   •   Mar 01, 2016 11:44 CET

Vår e-handelslösning ger våra kunder en snabb och smidig lösning för att kunna teckna samtliga våra tjänster. Vi har under en längre tid arbetat med att ta fram en så enkel webb som möjligt och det känns som att vi har lyckats riktigt bra. Nu ser vi fram emot att fokusera på att driva trafik till www.0700.se , kommenterar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

Vår e-handelslösning ger våra kunder en snabb och smidig lösning för att kunna teckna samtliga våra tjänster. Vi har under en längre tid arbetat med att ta fram en så enkel webb som möjligt och det känns som att vi har lyckats riktigt bra.

Läs vidare »

​0700 Sverige AB stäms av KO

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2015 11:42 CEST

Stämningsansökan avser 5 punkter och KO yrkar på marknadsstörningsavgift på 1 000 000kr.

Stämningen är en följd av att vi inte skrev på det föreläggande som KO skickade tidigare i år, som vi valde att inte skriva på. De enskilda ärenden som ligger till grund för föreläggandet handlar om handhavandefel på individnivå och är i de flesta fall direkt härrörda till den kundstock som vi förvärvade i slutet på 2014. Vårt interna program för kvalitetssäkring som vi lanserade under årets första kvartal har gett mycket goda resultat och vi känner att den problematik som KO redogör för i sin stämningsansökan helt enkelt inte existerar, kommenterar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

Stämningsansökan avser 5 punkter och KO yrkar på marknadsstörningsavgift på 1 000 000kr.

Läs vidare »

​0700 Sverige AB mottager förbuds- och informationsföreläggande ifrån KO

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2015 11:41 CEST

Föreläggandet avser två punkter och är förenligt med ett vite på 750 00kr.

Då vi inte känner igen oss i den bild som KO målar upp i sitt föreläggande kommer vi nu att gå igenom det material som KO hänvisar till och därefter ta ställning till om vi kommer att acceptera föreläggandet. Detta kommer helt oväntat, vi har haft en dialog med KO under hela 2015 och varit tillmötesgående på de synpunkter som KO har haft på vår organisation, kommenterar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

Föreläggandet avser två punkter och är förenligt med ett vite på 750 00kr.

Läs vidare »

​0700 Sverige AB utökar sin kundtjänst

Nyheter   •   Apr 15, 2015 11:38 CEST

För att möta upp den kraftiga tillväxten i antal abonnenter under första kvartalet 2015 så utökar vi vår bemanning på kundtjänst. Åtgärden är en del utav det förbättringsprogram som vi har lanserat internt för att höja kvaliteten i samtliga kundrelaterade processer, meddelar Michael Nemez , kundtjänstansvarig på 0700 Sverige AB. 

För att möta upp den kraftiga tillväxten i antal abonnenter under första kvartalet 2015 så utökar vi vår bemanning på kundtjänst. Åtgärden är en del utav det förbättringsprogram som vi har lanserat internt för att höja kvaliteten i samtliga kundrelaterade processer, meddelar Michael Nemez , kundtjänstansvarig på 0700 Sverige AB.

Läs vidare »

0700 Sverige AB tecknar avtal med Hi3G (3)

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2015 09:43 CET

Avtalet avser köp utav mobila tjänster.

Avtalet ger oss full tillgång till 3´s prisvinnande 3G/4G nät. Det är ett väldigt jämnt race idag gällande täckning och datahastigheter mellan de operatörer som erbjuder en Wholesale lösning men att valet föll på 3 beror på de förutsättningar som de ger oss att lyckas bli en framgångsrik Service Provider på den svenska marknaden, meddelar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

Avtalet ger oss full tillgång till 3´s prisvinnande 3G/4G nät. Det är ett väldigt jämnt race idag gällande täckning och datahastigheter mellan de operatörer som erbjuder en Wholesale lösning men att valet föll på 3 beror på de förutsättningar som de ger oss att lyckas bli en framgångsrik Service Provider på den svenska marknaden, meddelar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

Läs vidare »

​0700 Sverige AB tecknar avtal med TDC

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2015 09:40 CET

Avtalet avser köp utav fast- och IP-telefoni tjänster.

Avtalet är en förutsättning för att vi skall kunna erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig produktportfölj gällande priser och kvalitet. Det var aldrig någon tvekan gällande val utav leverantör då vi anser att TDC levererar marknadens bästa lösning, meddelar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Besök vår Facebook, Instagram eller hemsida för mer information.

Avtalet avser köp utav fast- och IP-telefoni tjänster. Avtalet är en förutsättning för att vi skall kunna erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig produktportfölj gällande priser och kvalitet. Det var aldrig någon tvekan gällande val utav leverantör då vi anser att TDC levererar marknadens bästa lösning, meddelar Christoffer Persson, VD på 0700 Sverige AB.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • christoffer@0700.se
 • 0703-991434
 • 0770-177077

Om 0700 Sverige AB

0700 Sverige AB

0700 Sverige AB är en svensk telefonoperatör som erbjuder mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni, mobil hemtelefoni samt ADSL. Våra ledord är enkelhet, prisvärdhet och tydlighet. 0700 tar ett socialt ansvar genom att stötta idrottsföreningar. Vi samarbetar även med profiler runtom i landet som är framträdande inom sitt område och som uppvisar ett tydligt entreprenörskap.

0700 är operatören för dig som gillar att gå din egen väg och som vill göra skillnad.

Adress

 • 0700 Sverige AB
 • Box 7017
 • 40231 Göteborg
 • Sverige