Skip to main content

Hjärt- och kärlsjukdomar - vanligaste dödsorsaken bland kvinnor

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 11:37 CET

Alexandra Charles von Hofsten, Karin Schenck och Suzanne Reuter.

Hjärt- och kärlsjukdomar - vanligaste dödsorsaken bland kvinnor

Idag drabbas både äldre och yngre kvinnor av hjärt- och kärlsjukdomar, som är en tio gånger vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor. Trots detta är kvinnohjärtat underrepresenterat i kliniska studier och forskningen bedrivs i stor utsträckning på manshjärtat. Färsk statistik från det svenska hjärtregistret, visar att om hjärtinfarktkvinnor, speciellt äldre, inte får den rekommenderade behandlingen, leder det till överdödlighet. Vid rätt behandling enligt riktlinjerna blir det bättre överlevnad.

Runt internationella kvinnodagen i mars anordnas den årliga kampanjen Woman in Red för att uppmärksamma kvinnohjärtat och samla in pengar till klinisk forskning om kvinnohjärtat. Sedan 2011 har insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa delat ut stipendier för närmare fem miljoner kronor till klinisk forskning om kvinnohjärtat. Den 12 mars delas årets tre forskningsstipendier ut till ny spännande forskning om kvinnohjärtat.

-Ökade forskningsanslag leder till bättre kunskap inom såväl professionen som allmänheten, så att fler liv kan räddas, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, Karolinska Institutet och ordförande i Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp.

Bakom kampanjen står 1,6 & 2,6 miljonerklubben tillsammans med insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. De insamlade medlen från kampanjen går oavkortat till stiftelsen Kvinnor & Hälsa, som delar ut stipendier till forskare inom området kvinnliga hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp under ledning av Karin Schenck-Gustafsson, utser mottagare av de insamlade medlen enligt sedvanliga vetenskapliga kriterier.

Kvinnor och mäns hjärtan ser olika ut. Kvinnor med hjärtinfarkt har i vissa fall andra symtom än vad männen har. Förändringarna kan sitta i hjärtats små kärl och därför får fler kvinnor hjärtinfarkt utan förträngning i de stora kranskärlen. Ovanliga former såsom Takotsubos sjukdom (”brustet hjärta”) och kranskärlsartärbråck drabbar nästan bara kvinnor, likaså ”tyst hjärtinfarkt” som upptäcks långt senare. Det är fortfarande inte allmänt känt att kvinnor kan ha speciella riskfaktorer förutom de traditionella, exempelvis havandeskapsförgiftning, diabetes under graviditet, att inte amma, för tidigt klimakterium. Kunskapen om kvinnohjärtat är fortfarande otillräcklig, både inom forskning och bland allmänheten.

Under kampanjmånaden i mars anordnar kampanjen Woman in Red events runtom i landet med seminarier om kvinnohjärtat, hälsa och livsstil samt underhållning.

Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com

HJÄLP OSS RÄDDA KVINNOHJÄRTAN!

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta:

Inger Söderholm, tel. 0709-969599 eller inger@1.6miljonerklubben.com

Bilaga:

Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp utser mottagare av årets forskningsstipendium.

Vetenskapsgruppen består av:

Karin Schenk-Gustafsson, professor i kardiologi, ordförande

Kerstin Brismar, professor i endokrinologi

Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi

Britt-Marie Landgren, professor i obstretrik och gynekologi

Agneta Nordberg, professor i geriatrik

Birgitta Söder, professor i odontoloi (adjungerad)

Woman in Red kalendarium för 2018

Umeå 1 mars
Göteborg 4 mars
Helsingborg 5 mars
Linköping Örebro 5 mars 6 mars
Karlskrona 8 mars
Ljusdal 8 mars
Östersund 8 mars
Malmö 9 mars
Stockholm 12 mars
Gävle 12 mars
Visby Kalmar 13 mars 14 mars
Luleå 15 mars
Falun 20 mars
Sundsvall 22 mars
Norrtälje 27 mars

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, inger@1.6miljonerklubben.com eller 0709–969599. Följ oss på www.1,6miljonerklubben.com

Läs mer på www.kvinnorochhalsa.com och www.1.6miljonerklubben.com

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera