Media-no-image

Ny undersökning från Villapanelen visar: Helt förnybar värme ett krav när villaägare byter uppvärmning

Pressmeddelanden   •   2012-05-29 07:44 CEST

Mer än var fjärde villaägare planerar att byta eller komplettera sitt värmesystem under det kommande året. Majoriteten av dem har ett gemensamt krav – uppvärmningen ska vara 100 % förnybar. Samtidigt råder stor osäkerhet kring vilka uppvärmningsalternativ som faktiskt är helt förnybara. Det visar en ny undersökning från Villapanelen.

Villapanelen genomfördes under vårvintern 2012 med ett representativt urval bland Sveriges villaägare. Fler än var fjärde av de tillfrågade planerar att byta eller komplettera sitt värmesystem inom det kommande året och kravlistan är tydlig. Hela 70 procent tycker att det är viktigt att deras nya värmesystem ska vara klimatsmart och enbart nyttja förnybar energi.

Men det råder stor osäkerhet kring vilka värmekällor som faktiskt möter detta kriterium.  På frågan om man känner till något eller några värmesystem, enskilt eller i kombination, som till 100 % klarar uppvärmning och varmvatten med förnybar energi svarar hela 76 procent av de 1200 respondenterna ”Nej” eller ”Vet ej.”

-       Det är givetvis glädjande att se att svenska villaägare har en sådan tydlig ambition vad gäller deras förnybara uppvärmning. Däremot blir det väldigt tydligt att det finns ett kunskapsglapp som behöver överbryggas. Solenergi, Pellets, Ved/flis och Vindkraft lyckas man pricka in som 100 % förnybara. Värmepumpar av olika slag förvirrar däremot eftersom de faktiskt drivs av el. El som under kalla vinerdygn till stor del är fossilbaserad, och det tror vi är något som villaägare inte riktigt insett, säger Hampus Mörner från Kunskapsprojektet 100 % Förnybar Värme.

 Mellan de alternativ som dock anges som förnybara ser topp 5-fördelningen ut så här:

1. Solenergi

2. Bergvärme

3. Ved/flis

4. Pellets

5. Vindkraft

Om Villapanelen 2012

 • Startad och drivs av tidningen Vi i Villa för att ta del av läsarnas synpunkter och erfarenheter kring livet i villa. Består av ca 20 000 villaägare runt om i Sverige.
 • Fältperiod för Villapanelen 2012 var 2012-02-07 till 2012-02-19.
 • Årets undersökning har besvarats av 1200 respondenter vilket ger ett representativt urval:
  • 58 % kvinnor och 42 % män.
  • 18 % är yngre än 40 år, 27 % är mellan 40-50 år och 55 % är äldre är 50 år.
  • 46 % har hemmaboende barn.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Hampus Mörner, Svenska Bioenergiföreningen             

E-post: hampus.morner@svebio.se                  

Telefon: 08-441 70 77          

Mobil: 070-965 34 40

 

100 % Förnybar värme är ett samverkansprojekt som drivs av branschföreningarna Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), Pellsam, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) samt Svensk Solenergi. Projektets syfte är att verka för förnybar energianvändning i Sverige och det har pågått sedan början av 2009 med hemsidan www.hundraprocent.info som nav för kommunikationsinsatserna.

Mer än var fjärde villaägare planerar att byta eller komplettera sitt värmesystem under det kommande året. Majoriteten av dem har ett gemensamt krav – uppvärmningen ska vara 100 % förnybar. Samtidigt råder stor osäkerhet kring vilka uppvärmningsalternativ som faktiskt är helt förnybara. Det visar en ny undersökning från Villapanelen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny SIFO-undersökning visar: Norra Sverige bäst på förnybar energi - för tredje året i rad

Pressmeddelanden   •   2012-04-04 09:42 CEST

Statistiken talar sitt tydliga språk. För tredje året i rad har privatpersoner bosatta i norra Sverige visat att de har bäst kunskap kring landets bioenergianvändning. Idag motsvarar den förnybara bioenergin cirka 32 procent av Sveriges årliga energianvändning, vilket många norrlänningar är väl införstådda med. I övriga Sverige ser resultatet annorlunda ut. Personer bosatta i Södra- och Mellersta Sverige har betydligt lägre kunskap om området. Det visar en ny SIFO-undersökning.

Aktörerna bakom 100 % Förnybar Värme har tittat närmare på de respondenter som angav att de trodde att bioenergins andel av den totala energianvändningen i landet låg någonstans inom det rätta intervallet 26-40 procent. För tredje året i rad visar statistiken att personer bosatta i Norra Sverige ligger kunskapsmässigt långt före resten av landet på området.  Drygt var fjärde norrlänning (23 procent) angav en procentsats inom rätt intervall. För övriga landet var motsvarande siffra endast ca 16 procent, dvs. ungefär var sjätte person.

Den färska SIFO-undersökningen är en avstämning kring svenska privatpersoners kunskap kring användningen av förnybar energi i Sverige. Resultatet ger en tydlig bild av medborgarnas kunskap på området. Respondenterna fick svara på frågan; ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? De fick vidare ange vilken procentsats de trodde var rätt, inom vissa intervall.

- Kunskap är vägen till förändring och vi ser en tydlig trend att det är personer bosatta i Norra Sverige som tagit täten på denna resa. Undersökningen visar att kunskapen om bioenergi ökar för varje år men vi är inte i mål än. Därför är kunskapsprojekt som 100 % Förnybar värme mycket viktiga. Vi kommer att fortsätta vara en drivande kraft i branschen för att öka kunskapen och användningen av förnybar energi i Sverige, med fokus på pellets och solenergi. Säger Hampus Mörner, representant från 100 % projektet och Svenska Bioenergiföreningen (Svebio).

Andra grupper som sticker ut i undersökningen är:

-       En jämförelse mellan kvinnor och män visade att kvinnorna i landet har bäst kännedom om bioenergin. 21 procent av kvinnorna angav rätt intervall medan motsvarande siffra för männen var 13 procent.

-       En jämförelse mellan respondenternas politiska tillhörighet visade att personer som idag skulle rösta på Centerpartiet eller Kristdemokraterna (26 procent respektive 27 procent) har bäst kännedom om bioenergin. Sämst kännedom hade förvånande nog personer som idag skulle rösta på Miljöpartiet och Vänsterpartiet (15 procent respektive 11 procent).

Om undersökningen: Resultatet är baserat på svar från ca 1000 privatpersoner runt om i landet i åldrarna 15 år eller äldre.

Om 100 % Förnybar Värme: Se fakta nedan.

Bilaga: SIFO och 100 % projektets undersökning 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta: Hampus Mörner, Svenska Bioenergiföreningen           

E-post: hampus.morner@svebio.se          Telefon: 08-441 70 77   Mobil: 070-965 34 40

100 % Förnybar värme är ett samverkansprojekt som drivs av branschföreningarna Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), Pellsam, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) samt Svensk Solenergi. Projektets syfte är att verka för förnybar energianvändning i Sverige och det har pågått sedan början av 2009 med hemsidan www.hundraprocent.info som nav för kommunikationsinsatserna.

Statistiken talar sitt tydliga språk. För tredje året i rad har privatpersoner bosatta i norra Sverige visat att de har bäst kunskap kring landets bioenergianvändning.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny SIFO-undersökning visar: För tredje året i rad - Kvinnor är bäst på förnybar energi

Pressmeddelanden   •   2012-04-04 09:31 CEST

Statistiken talar sitt tydliga språk. För tredje året i rad har svenska kvinnor visat att de har bäst kunskap kring landets bioenergianvändning. Idag motsvarar den förnybara bioenergin cirka 32 procent av Sveriges årliga energianvändning, vilket många kvinnor är väl införstådda med. Den kvinnliga kunskapsnivån ligger jämn över åldrarna men kvinnor i åldern 50-64 år har något bättre kännedom om området. För männen ser resultatet annorlunda ut. Där är det istället de yngsta männen, 15-29 år, som har en betydligt högre kunskap inom området än övriga män.

Aktörerna bakom 100 % Förnybar Värme har tittat närmare på de respondenter som angav att de trodde att bioenergins andel av den totala energianvändningen i landet låg någonstans inom det rätta intervallet 26-40 procent. För tredje året i rad visar statistiken att kvinnorna ligger kunskapsmässigt långt före männen på området.  Drygt var femte kvinna (21 procent) angav en procentsats inom rätt intervall. För männen var motsvarande siffra endast 13 procent, dvs. ungefär var åttonde man.

Den färska SIFO-undersökningen är en avstämning kring svenska privatpersoners kunskap kring användning av förnybar energi i Sverige. Resultatet ger en tydlig bild av medborgarnas kunskap på området. Respondenterna fick svara på frågan; ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? De fick vidare ange vilken procentsats de trodde var rätt, inom vissa intervall.

- Kunskap är vägen till förändring och vi ser en tydlig trend att det är kvinnorna som tagit täten på denna resa. Undersökningen visar att kunskapen om bioenergi ökar för varje år men vi är inte i mål än. Därför är kunskapsprojekt som 100 % Förnybar värme mycket viktiga. Vi kommer att fortsätta vara en drivande kraft i branschen för att öka kunskapen och användningen av förnybar energi i Sverige, med fokus på pellets och solenergi, säger Hampus Mörner, representant från 100 % projektet och Svenska Bioenergiföreningen (Svebio).

Andra grupper som sticker ut i undersökningen är:

-       En jämförelse mellan olika regioner visade att personer i Norra Sverige, Norra Mellansverige och Västsverige har bäst kännedom om bioenergin. Exakt 23 procent av respondenterna i respektive region angav rätt intervall.

-       En jämförelse mellan respondenternas politiska tillhörighet visade att personer som idag skulle rösta på Centerpartiet eller Kristdemokraterna (26 procent respektive 27 procent) har bäst kännedom om bioenergin. Sämst kännedom hade förvånande nog personer som idag skulle rösta på Miljöpartiet och Vänsterpartiet (15 procent respektive 11 procent).

Om undersökningen: Resultatet är baserat på svar från ca 1000 privatpersoner runt om i landet i åldrarna 15 år eller äldre.

Om 100 % Förnybar Värme: Se fakta nedan.

Bilaga: SIFO och 100 % projektets undersökning 2012. 

100 % Förnybar värme är ett samverkansprojekt som drivs av branschföreningarna Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), Pellsam, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) samt Svensk Solenergi. Projektets syfte är att verka för förnybar energianvändning i Sverige och det har pågått sedan början av 2009 med hemsidan www.hundraprocent.info som nav för kommunikationsinsatserna.

Statistiken talar sitt tydliga språk. För tredje året i rad har svenska kvinnor visat att de har bäst kunskap kring landets bioenergianvändning. Det visar en ny SIFO-undersökning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Svensk Solenergi
 • infocumllhur@dlerivkmlrakqacishtouft.nu
 • 070 535 8580

 • Presskontakt
 • Svebio & Pelletsindustrins Riksförbund
 • hampus.morner@svebio.se
 • 08 441 70 77

 • Presskontakt
 • PellSam
 • irene@pellsam.se
 • 0510 285 30

Om 100 % Förnybar värme

100 % Förnybar värme

100 % Förnybar värme är ett samverkansprojekt som drivs av branschföreningarna Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), Pellsam, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) samt Svensk Solenergi. Projektets syfte är att verka för förnybar energianvändning i Sverige och det har pågått sedan början av 2009 med hemsidan www.hundraprocent.info som nav för kommunikationsinsatserna.

Solen skiner. Träden växer. Det är ett faktum i vår annars så föränderliga värld. Under de senaste 30 åren har vårt samhälle förändrats och moderniserats en hel del. Samtidigt har teknikutvecklingen gått rekordsnabbt och lösningarna för att värma upp hushåll med hjälp av bioenergi har utvecklats betydligt. Det har hänt mycket sedan de dagar då elvärmen var den mest ekonomiska uppvärmningsmetoden. Idag vet vi till exempel att direktverkande el både är onödigt dyrt och inte heller bra för miljön.
I Sverige går cirka 30 procent av den totala energianvändningen åt till att värma hus och just uppvärmningen utgör ofta en av de största kostnaderna för våra hushåll. Uppvärmningens miljöpåverkan är också av stor betydelse. En långsiktig och förnybar energianvändning är därför både viktig och nödvändig för vår framtida miljö – och för din plånbok. Genom att välja solenergi och/eller pellets (risk kanske med denna formulering att solen helt kan utesluta pellets eller ngt annat ska kanske därför ta bort eller varför ens överväga alternativen då det ju är pellet soch sol som 100 % syftar till) finns idag två effektiva alternativ för uppvärmning som både medför stora kostnadsbesparingar och samtidigt ger en miljövänlig och bra värme till hela bostaden, året runt.