Skip to main content

Att framgångsrikt förebygga våld i ungas nära relationer

Evenemang

07
FEB
Eriksbergsgatan 46, Stockholm

Ungas våld i nära relationer: vad innebär det? Hur kan det se ut rent konkret?
Hur arbeta förebyggande?
Hur upptäcka att en ungdom i din närhet utsätts för, eller utsätter sin partner för våld?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget