Skip to main content

1177.se i Nyhetsmorgon på TV4

Nyhet   •   Okt 02, 2012 11:04 CEST

I början av veckan deltog 1177.se i Nyhetsmorgon på TV4. Lars-Olof Hensjö, medicinskt sakkunnig och Josefin Engfelt, med personlig erfarenhet av cancer, berättade om innehållet på 1177.se/cancer samt om behovet av stöd och information kring frågor som rör cancer.

Som en del i att sprida kännedom om 1177.se/cancer till allmänheten, deltog 1177.se i Nyhetsmorgon på TV4 måndagen 1 oktober. Det var Lars-Olof Hensjö, medicinskt sakkunnig på 1177.se, och Josefin Engfelt, med egna erfarenheter av cancer som hon också delat med sig av på 1177.se/cancer, som deltog i programmet.
Med bakgrund av att behovet av information kring frågor som rör cancer är stort, särskilt i väntan på ett besked och första tiden efter, görs nu insatser för att öka känndomen att 1177.se/cancer finns, som ett komplement till vården. Varje år görs ca 20 miljoner sökningar på internet kring cancer. På 1177.se/cancer finns förutom faktagranskad information också möjlighet att ta del av andras tankar och erfarenheter av cancer, både som patienter och som anhöriga.
Syftet med 1177.se/cancer är att öka kunskapen om cancer och bidra till att cancersjuka och närstående känner sig mindre utsatta och ensamma.
Under hösten kommer olika aktiviteter att pågå för att sprida känndom om 1177.se/cancer. Både hos befolkningen, men även hos vårdpersonal som i sin tur ska kunna rekommendera 1177.se/cancer till patienter och närstående.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy