1909 Sigtuna Stads Hotell har sålts.

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 16:11 CEST

1909 i Sigtuna Gruppen har i dag sålt Sigtuna Stads Hotell till Mabell Holding AB. Sigtuna Stads Hotell är ett av Sveriges i särklass mest unika designhotell. Hotellet tilldelades fem stjärnor redan 2003 och är idag ett av Sveriges få femstjärniga hotell.

Restaurang 1909 i Sigtuna bäst i Uppland andra året i rad i White Guide 2015

Nyheter   •   Mar 12, 2015 09:56 CET

För andra året i rad utses Restaurang 1909 i Sigtuna som bäst i Uppland enligt White Guide 2015. Krogguiden White Guide presenterade i veckan sin lista över Sveriges bästa restauranger. 1909 Sigtuna Stads Hotells restaurang blev högst rankad i Uppland med 77 poäng.

FRIDAY NIGHT LIVE PÅ 1909 SIGTUNA STADS HOTELL

Nyheter   •   Nov 22, 2014 10:51 CET

Två oslagbara fredagskvällar i november fyllda av härliga cocktails, god mat, levande musik och bra stämning, den perfekta starten på en skön helg. Den 7 och 28 november kl.18.30-21.30 musikunderhållning. På plats finns välkända musikalartister, jazzsångare och pianist.  Fri entré.

JULTRADITIONER I SVERIGES ÄLDSTA STAD

Nyheter   •   Okt 22, 2014 09:45 CEST

Att passa på och besöka Sveriges äldsta stad i samband med en av Sveriges äldsta och största tradition "julbordet" har blivit just en "tradition" på 1909 Sigtuna Stads Hotell. Sigtuna stads traditionella julmarknaden är en historisk upplevelse där huvudgatans myllrande folkliv upphör endast 100 meter från stadens hotell där det bjuds på värme, elegans, julbord och doften av julglögg.

Restaurang 1909 i ny modern tappning

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2014 10:29 CET

1909 Sigtuna Stads Hotell presenterar ett nytt restaurangkoncept, från fine dining till dining. Nu väntar en mer avslappnad service och atmosfär samt ett nytt koncept gällande presentation och utförande av de olika rätterna på menyn.

VINNARE I ÅRETS GRILL-SM

Nyheter   •   Maj 20, 2013 14:10 CEST

Linus Isaksson, souschef på 1909 Sigtuna Stads Hotell, Staffan Rosvall Högbo Brukshotell och Henrik Gunnarsson tog hem första platsen i grill-SM under finalhelgen på Liseberg 18-19 maj. Vinnarlaget laddar nu om inför resan till Marocko den 24 maj där de representerar Sverige i World Barbeque Championship 2013!

1909 Sigtuna Stads Hotell får Svanenmärkning!

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2011 14:28 CEST

1909 Sigtuna Stads Hotell har nu klarat Svanens hårda miljö- och klimatkrav för hotell. Det innebär att hela driften av anläggningen har miljögranskats.

Planerna på en utbyggnad av 1909 Sigtuna Stads Hotell avbryts

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2010 11:29 CET

När Sigtuna kommun köpte in fastigheterna Urmakaren 1 och Urmakaren 2 var det huvudsakliga syftet med markförvärvet att göra det möjligt för stadshotellet att kunna expandera i framtiden.

För tio år sedan påbörjades ett genomgripande upprustnings- och utvecklingsarbete av stadshotell. Förvandlingen genomfördes med största omsorg och omfattande resurser, både ekonomiska och kompetensmässiga, satsades för att göra det gamla stadshotellet till just det Sigtuna Stads Hotell som det är idag. Satsningarna ledde till att vi i staden har etablerat ett av mycket få femstjärniga hotell i vårt land. Hotellet är idag en stor tillgång för staden, besöksnäringen och näringslivet i övrigt.

Ett femstjärnigt hotell som Sigtuna Stads Hotell behöver mer än de 26 rum som finns idag för att på lång sikt bli lönsamt och kunna fortsätta utvecklas. Därför sökte hotellet och kommunledningen 2006 i gemensamma diskussioner en lösning för att göra det möjligt för hotellet att växa. För att ha en så öppen process som möjligt bjöd kommunledningen och Sigtuna Stads Hotell in samtliga gruppledare i kommunfullmäktige till överläggningar. Tankarna om att ta de båda tomterna Urmakaren 1 och Urmakaren 2 i anspråk presenterades. Samtliga partier accepterade den lösningen förutom Miljöpartiet som direkt anmälde en skeptisk inställning. Först betydligt senare anmälde även Samling för Sigtuna en avvikande uppfattning. Sammantaget fanns dock en mycket bred politisk majoritet för att ta tankarna vidare till en detaljplaneläggning.

Nu har detaljplanen varit i process. Först genomfördes ett programsamråd där även fortsättningsvis stor politisk enighet kunde konstateras. Även när planen så sent som i december 2009 sändes ut på samråd fanns det en bred politisk enighet.

Synpunkterna från samrådet har nu inkommit och sammanställts. Vi har där funnit ett starkt motstånd från allmänheten mot att bygga ut Sigtuna Stad Hotell österut. Vi har som representanter för kommunledningen och hotellet gått igenom de inkomna synpunkterna noggrant och lyssnat till kritiken. Därefter har vi gemensamt beslutat oss för att avsluta detaljplaneläggningen av en utbyggnad av Sigtuna Stads Hotell på Urmakaren 1 och 2 med omedelbar verkan. Vi har även beslutat oss för avbryta den markaffär som varit aktuell i samband med utbyggnadsplanerna.

I sammanhanget måste det noteras att Moderaterna i Sigtuna kommun, som från början har varit tillskyndare av en utbyggnad av hotellet, och som vi har haft en överenskommelse med, utan att vare sig meddela kommunledningen eller Sigtuna Stads Hotell, offentlig meddelat att de bytt uppfattning. Utan att ha synpunkter på deras nya ställningstagande i sak, konstateras att tillvägagångssättet säkert väcker en del frågetecken hos såväl det lokala näringslivet, andra politiska partier som hos allmänheten.

Vi är för vår del nu helt inriktade på att tillsammans med andra framåtsyftande krafter i kommunen fortsätta arbetet med en utveckling av besöksnäringen och övriga näringslivet i kommunen.

Anders Johansson (S)                                   Magnus Sundström

Kommunstyrelsens ordförande                        Sigtuna Stads Hotell

Sigtuna kommun

 

Kommentar från Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande:

-  Vi har precis som i andra samråd med invånarna lyssnat noga på de synpunkter som kommit in. Därefter har jag haft en bra dialog med företrädare för Sigtuna Stads Hotell. Vid en samlad bedömning har det varit enkelt för oss att tillsammans besluta att med omedelbar verkan avbryta planarbetet och dra tillbaka markaffären. Vi har helt enkelt lyssnat till kritiken och agerat därefter.

- För mig känns det mycket viktigt i detta sammanhang lyfta fram det otroligt fina arbete som personalen på hotellet har genomfört under flera år. De har lyft hotellet till fantastiska höjder som är något att vara stolt över. Det är min förhoppning att den inriktningen fortsätter även om planarbetet nu avbryts.

Kommentar från Magnus Sundström, Sigtuna Stads Hotell:

- Vi har satsat mycket kraft och energi på att få en utbyggnad till stånd. Det är mycket viktigt för Sigtuna Stads Hotell på lång sikt. Samtidigt lyssnar vi naturligtvis på den kritik som framkommit och har därför tillsammans med kommunledningen kommit till slutsatsen att det enda rätta nu är att avbryta utbyggnadsplanerna.

- Vi har under hela processen haft en rak och bra dialog med kommunledningen. Det har byggt på respekt för varandras roller vilket jag uppskattat.

- Nu arbetar vi på Sigtuna Stads Hotell vidare med att utveckla verksamheten och hoppas att kunna få välkomna ännu fler till ett av Sveriges bästa hotell.

 

Läs vidare »

BRÖLLOP I SIGTUNA, SVERIGES ÄLDSTA STAD!

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2010 14:06 CET

Bröllopet är en av livets absoluta höjdpunkter. På 1909 Sigtuna stads Hotell erbjuder vi årets bröllop "sagobröllop" Nu kan du boka hela hotellet till ett fast pris.

1909 Sigtuna Stads Hotell blir klimatneutral

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2010 14:05 CET

Sigtuna Arlanda – Sveriges första klimatneutrala destination
- När Sveriges fjärde största hotelldestination utmanar i en klimatkamp
är 1909 Sigtuna Stads Hotell med.

 Sigtuna är Sveriges första stad och hemkommun för Sveriges största flygplats. Sigtuna är också landets fjärde största när det gäller hotellgästnätter. Idag tar Sigtuna Arlandas hotell- och konferensanläggningar gemensamt det första steget mot en hållbar turistnäring och klimatneutralitet. Sigtuna Arlanda är därmed första destination i Sverige som går mot ett nettoutsläpp av koldioxid som är lika med noll.

- Att bevara och stärka den nytta mötes- och besöksnäringen tillför samhället och samtidigt minska dess nackdelar är en våra största utmaningar, säger Camilla Zedendahl, vd för Sigtuna Turism och initiativtagare till projektet. Att vi nu, som en av de största hotelldestinationerna, tar täten och tillsammans bestämt oss för att bli Sveriges första klimatneutrala destination känns fantastiskt och viktigt, fortsätter Camilla Zedendahl.  

I Sigtuna Arlanda är flertalet hotellanläggningar redan miljöaktiva, genom exempelvis Svanenmärkningen. Det gemensamma arbetet att bli en klimatneutral destination ses som en naturlig utveckling i miljöarbetet och har mottagits med entusiasm av de enskilda anläggningarna. Inspirerade av Stockholm Arlanda Flygplats framgångsrika arbete med att bli klimatneutrala har intitiativet setts som självklar och viktig position att ta. Naturligtvis deltar 1909 Sigtuna stads Hotell i arbetet.

Stockholm Arlanda Flygplats är även de engagerade i projektet.

- På Arlanda har vi jobbar länge med miljöfrågorna. Och fått flera hedrande utmärkelser som kvitto på det arbetet. Men ensam är inte stark. Det blir allt tydligare att framgång bygger på samverkan, över gränser mellan företag, kommuner och andra organisationer. Sigtuna är en stark destination och tillsammans blir vi ännu starkare även i miljöfrågorna, säger Jan Lindqvist, informationschef på Stockholm Arlanda Flygplats. 

Även på nationell nivå välkomnas inititativet.

-  Sverige har ett högt anseende som miljövänlig destination utomlands, en bild som VisitSweden vill förstärka. I vårt uppdrag att öka antalet besökare i Sverige vill vi balansera resandet så att det samtidigt gynnar en hållbar utveckling. Sigtunas initiativ är ett utmärkt exempel på detta, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden

-  Att Sigtuna blir en klimatneutral destination är unikt och sätter Sigtuna på världskartan. Styrkan i arbetet ligger i att företagen arbetar helt transparent och att resultaten blir jämförbara, säger Gunilla Hadders, vd på Respect som är med och förverkligar projektet.

Klimatarbetet i Sigtuna Arlanda kommer att minska utsläppen med ca 2 000 ton per år. Om storstäderna - Stockholm, Göteborg, Malmö – följer Sigtunas exempel minskas utsläppen med ca 40 000 ton per år. Det är lika mycket som årlig klimatpåverkan från 6 000 svenskar.

Sigtuna Arlanda utmanar nu övriga svenska destinationer i en klimatkamp i hopp om att fler skall följa Sigtunas exempel.

- Vem blir nästa destination att följa oss mot noll-utsläpp? Tänk om detta kunde blir ett första steg mot att sätta en ny standard för hela vår näring, avslutar Camilla Zedendahl.

Fakta om projektet och om besöksnäringen i Sigtuna kommun:

Projektet startar idag, den 2 februari, med en gemensam workshop. Arbetet innebär att kartlägga sina egna utsläpp, ta fram åtgärdsplaner för att minska dem, samt att stödja globala klimatprojekt inom FN-systemet, sk CDM, för de utsläpp som ändå blir kvar. Initiativet kommer från Sigtuna Turism, som arbetar som spindeln i nätet för flera gemensamma frågor. Projektet genomförs i samarbete med klimat- och hållbarhetsföretaget Respect.

 Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna kommun på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i Sigtuna kommun omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 personer/årssysselsatta (exklusive Stockholm-Arlanda Flygplats). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Flygplats uppgår till ca 24 miljarder kronor.

I projektet deltar följande hotell- och konferensanläggningar:

1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 Rum & Kök, Arlanda Conference & Business Center, Arlanda Hotellby, Connect Hotels Arlanda, Ibis Hotel Arlanda, Jumbo Hostel, Kristina Konferens & Hotell, Park Inn Stockholm Arlanda, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Hotell & Konferens, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell.

Detta utgör 80 % av destinationens hotell- & konferensanläggningar.

Dessutom ingår Sigtuna Turism och LFV Stockholm Arlanda.

SCB:s statistik avseende hotellövernattningar 2008

Sverige                                             17 846 777           sålda rumsnätter

                                                       25 872 607           antal övernattande

 

1) Stockholm                                       3 803 191           rumsnätter

                                                         5 533 183           övernattande

 

2) Göteborg                                        1 703 138           rumsnätter

                                                         2 505 850           övernattande

 

3) Malmö                                               748 981           rumsnätter

                                                         1 039 663           övernattande

 

4) Sigtuna                                              403 010           rumsnätter

                                                            536 040           övernattande

 

På 5:e plats delar man på sifforna:

Jönköping                                               315 000           rumsnätter

Helsingborg                                             452 000           övernattande

 

 

Sigtuna Arlanda – Sveriges första klimatneutrala destination - När Sveriges fjärde största hotelldestination utmanar i en klimatkamp är 1909 Sigtuna Stads Hotell med.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om 1909 Sigtuna Stads Hotell

ETT VÄRLDSUNIKT LITETHOTELL

Som en nyslipad juvel vid Mälarens strand mitt i Sveriges äldsta stad, endast 30 minuter från Stockholm och 15minuter från Arlanda, ligger 1909 Sigtuna Stads Hotell lika vackert som när hotellet uppfördes 1909. Efter en omfattande renovering har hotellet återfått sin forna glans och är idag ett exklusivt designhotell inrett i 30–50-talsstil med skandinavisk formgivning. Sveriges minsta femstjärniga hotell erbjuder skandinaviskt designade rum med Mälarvy, relaxavdelning varav en privat minirelax,
spa-behandlingar, pianolounge, bar, en välrenommerad restaurang, ett prisbelönt kök och mycket mer ...

Adress

  • 1909 Sigtuna Stads Hotell
  • Stora Nygatan 3
  • 193 30 Sigtuna
  • Vår hemsida