Skip to main content

1909 Sigtuna Stads Hotell blir klimatneutral

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 14:05 CET

Sigtuna Arlanda – Sveriges första klimatneutrala destination
- När Sveriges fjärde största hotelldestination utmanar i en klimatkamp
är 1909 Sigtuna Stads Hotell med.

 Sigtuna är Sveriges första stad och hemkommun för Sveriges största flygplats. Sigtuna är också landets fjärde största när det gäller hotellgästnätter. Idag tar Sigtuna Arlandas hotell- och konferensanläggningar gemensamt det första steget mot en hållbar turistnäring och klimatneutralitet. Sigtuna Arlanda är därmed första destination i Sverige som går mot ett nettoutsläpp av koldioxid som är lika med noll.

- Att bevara och stärka den nytta mötes- och besöksnäringen tillför samhället och samtidigt minska dess nackdelar är en våra största utmaningar, säger Camilla Zedendahl, vd för Sigtuna Turism och initiativtagare till projektet. Att vi nu, som en av de största hotelldestinationerna, tar täten och tillsammans bestämt oss för att bli Sveriges första klimatneutrala destination känns fantastiskt och viktigt, fortsätter Camilla Zedendahl.  

I Sigtuna Arlanda är flertalet hotellanläggningar redan miljöaktiva, genom exempelvis Svanenmärkningen. Det gemensamma arbetet att bli en klimatneutral destination ses som en naturlig utveckling i miljöarbetet och har mottagits med entusiasm av de enskilda anläggningarna. Inspirerade av Stockholm Arlanda Flygplats framgångsrika arbete med att bli klimatneutrala har intitiativet setts som självklar och viktig position att ta. Naturligtvis deltar 1909 Sigtuna stads Hotell i arbetet.

Stockholm Arlanda Flygplats är även de engagerade i projektet.

- På Arlanda har vi jobbar länge med miljöfrågorna. Och fått flera hedrande utmärkelser som kvitto på det arbetet. Men ensam är inte stark. Det blir allt tydligare att framgång bygger på samverkan, över gränser mellan företag, kommuner och andra organisationer. Sigtuna är en stark destination och tillsammans blir vi ännu starkare även i miljöfrågorna, säger Jan Lindqvist, informationschef på Stockholm Arlanda Flygplats. 

Även på nationell nivå välkomnas inititativet.

-  Sverige har ett högt anseende som miljövänlig destination utomlands, en bild som VisitSweden vill förstärka. I vårt uppdrag att öka antalet besökare i Sverige vill vi balansera resandet så att det samtidigt gynnar en hållbar utveckling. Sigtunas initiativ är ett utmärkt exempel på detta, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden

-  Att Sigtuna blir en klimatneutral destination är unikt och sätter Sigtuna på världskartan. Styrkan i arbetet ligger i att företagen arbetar helt transparent och att resultaten blir jämförbara, säger Gunilla Hadders, vd på Respect som är med och förverkligar projektet.

Klimatarbetet i Sigtuna Arlanda kommer att minska utsläppen med ca 2 000 ton per år. Om storstäderna - Stockholm, Göteborg, Malmö – följer Sigtunas exempel minskas utsläppen med ca 40 000 ton per år. Det är lika mycket som årlig klimatpåverkan från 6 000 svenskar.

Sigtuna Arlanda utmanar nu övriga svenska destinationer i en klimatkamp i hopp om att fler skall följa Sigtunas exempel.

- Vem blir nästa destination att följa oss mot noll-utsläpp? Tänk om detta kunde blir ett första steg mot att sätta en ny standard för hela vår näring, avslutar Camilla Zedendahl.

Fakta om projektet och om besöksnäringen i Sigtuna kommun:

Projektet startar idag, den 2 februari, med en gemensam workshop. Arbetet innebär att kartlägga sina egna utsläpp, ta fram åtgärdsplaner för att minska dem, samt att stödja globala klimatprojekt inom FN-systemet, sk CDM, för de utsläpp som ändå blir kvar. Initiativet kommer från Sigtuna Turism, som arbetar som spindeln i nätet för flera gemensamma frågor. Projektet genomförs i samarbete med klimat- och hållbarhetsföretaget Respect.

 Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna kommun på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i Sigtuna kommun omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 personer/årssysselsatta (exklusive Stockholm-Arlanda Flygplats). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Flygplats uppgår till ca 24 miljarder kronor.

I projektet deltar följande hotell- och konferensanläggningar:

1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 Rum & Kök, Arlanda Conference & Business Center, Arlanda Hotellby, Connect Hotels Arlanda, Ibis Hotel Arlanda, Jumbo Hostel, Kristina Konferens & Hotell, Park Inn Stockholm Arlanda, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Hotell & Konferens, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell.

Detta utgör 80 % av destinationens hotell- & konferensanläggningar.

Dessutom ingår Sigtuna Turism och LFV Stockholm Arlanda.

SCB:s statistik avseende hotellövernattningar 2008

Sverige                                             17 846 777           sålda rumsnätter

                                                       25 872 607           antal övernattande

 

1) Stockholm                                       3 803 191           rumsnätter

                                                         5 533 183           övernattande

 

2) Göteborg                                        1 703 138           rumsnätter

                                                         2 505 850           övernattande

 

3) Malmö                                               748 981           rumsnätter

                                                         1 039 663           övernattande

 

4) Sigtuna                                              403 010           rumsnätter

                                                            536 040           övernattande

 

På 5:e plats delar man på sifforna:

Jönköping                                               315 000           rumsnätter

Helsingborg                                             452 000           övernattande

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy