Skip to main content

Antalet svenska dollarmiljonärer fler än någonsin

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:03 CEST

Stockholm den 18 juni 2013 – Antalet svenska dollarmiljonärer har ökat kraftigt och uppgår nu till 69 800 personer, vilket är en ökning på hela 14,3 % jämfört med föregående år. Det visar Capgeminis årliga kartläggning av världens dollarmiljonärer (2013 World Wealth Report). Globalt sett har dollarmiljonärernas investeringsbara tillgångar ökat med 10 % för att nå rekordhöga nivåer 2012, trots rådande finansiell oro.

Tillväxten i dollarmiljonärernas tillgångar har varit störst hos de mest förmögna personerna. En drivkraft bakom antalet svenska dollarmiljonärer är uppgången på aktiemarknaden, säger Krister Rydmark, Director and Head of Financial Services, Capgemini Consulting.

Nordamerika är den region där det finns flest dollarmiljonärer, både när det gäller mätt i antal och sett till investeringsbara tillgångar. Nordamerika tar därmed tillbaka toppositionen efter ha kommit på andraplats efter Asien föregående år. Nordamerika hade 3,73 miljoner dollarmiljonärer i jämförelse med Asiens 3,68 miljoner. De investeringsbara tillgångarna i Nordamerika uppgår till 12,7 biljoner dollar i jämförelse med Asiens 12,0 biljoner dollar.

– Antalet dollarmiljonärer har ökat kraftigt under 2012. Sannolikheten är dock stor att Nordamerika i framtiden förlorar sin ledande position till Asien, både mätt i antal dollarmiljonärer och sett till investeringsbara tillgångar. Medan Nordamerika hade ett större antal dollarmiljonärer än Asien så hade Asien en större procentuell ökning av dollarmiljonärernas förmögenhet, 12,2 %, jämfört med Nordamerikas ökning på 11,7 %, säger Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services.

Drivet av den globala återhämtningen på aktie-och fastighetsmarknaderna så ökade förmögenheterna hos världens dollarmiljonärer med 10 % år 2012. Förmögenhetsökningen var störst hos de allra rikaste personerna där den samlade förmögenheten och antalet extremt rika personer ökade med ungefär 11 %. De investeringsbara tillgångarna uppgår nu till rekordhöga 46,2 biljoner dollar, efter att ha backat med 1,7 % föregående år (2011).

Ytterligare en miljon personer har blivit dollarmiljonärer 2012 och dessa uppgår nu till 12 miljoner, vilket är en ökning med 9,2 % (2011).

Capgeminis World Wealth Report visar att alla regioner har haft en stark tillväxt mätt i antal dollarmiljonärer, förutom Latinamerika. De länder som toppar listan på flest antal dollarmiljonärer 2012 är USA följt av Japan, Tyskland, Kina och Storbritannien.

Rekordhöga förmögenhetsnivåer uppnådda trots försiktiga investeringsstrategier
Trots den senaste tidens förbättringar på marknaden så är 33 % av dollarmiljonärerna mer fokuserade på att bevara sin rikedom, jämfört med 26 % som vill se sin förmögenhet växa. Det här framgår av den undersökning bland 4400 dollarmiljonärer i 21 länder, som har genomförts i Global HNW Insights Survey, som en del av årets World Wealth Report.

Dollarmiljonärernas förtroende för kapitalförvaltare växer
Globalt sett har förtroendet för kapitalförvaltare förbättrats. I början på 2013 svarade 61 % av dollarmiljonärerna att de har stort förtroende för kapitalförvaltarna samt deras bolag, vilket innebär en ökning på 4 respektive 3 procentenheter jämfört med föregående år. Ett ökat förtroende och en försiktig optimism av de ekonomiska utsikterna bidrog till att 75 % av dollarmiljonärerna tror att deras förmögenhet ska växa.

Samtidigt uttrycker dollarmiljonärerna ett lågt förtroende för marknader och tillsynsmyndigheter, där mindre än hälften har stort förtroende (45 % respektive 40 %).

När det gäller behovet av kapitalförvaltning så indikerar dollarmiljonärerna en preferens för ett sammanhållet arbetssätt genom att arbeta med ett enda företag (41 % jämfört med 14 % som föredrar flera företag) och en kontaktperson (34 % jämfört med 24 % som föredrar fler kontakter). Medan 31 % föredrar en personlig kontakt med sin kapitalförvaltare så tycker nästan en av fyra dollarmiljonärer att digital kommunikation är viktigare, vilket är en trend som drivs av de yngre dollarmiljonärerna och dollarmiljonärerna i Asien (exklusive Japan).

För mer information eller för att ladda ner rapporten besök www.worldwealthreport.com

Med fler än 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2015 rapporterade gruppen en omsättning på 11,9 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy