Skip to main content

Organisationer kan frigöra upp till 37 % av sin IT-budget till innovation

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 11:05 CET

Att hantera applikationsportföljen på ett optimalt sätt kan innebära stora möjligheter att frigöra resurser. Hantering av verksamhetens behov och krav på IT-lösningar (15 %), styrning av själva applikationsportföljen (4 %) och hur portföljen hanteras inom IT-funktionen (18 %) är områden med stor förbättringspotential. Detta framgår av Capgeminis rapport ”Best Practices for Mastering IT performance”. I studien har Capgemini samlat in och analyserat över en miljon datapunkter från 67 000 applikationer i över olika 100 portföljer hos företrädesvis stora organisationer inom 13 branscher.

Studien baseras på en IT-mognadsmodell [1] som illustrerar hur kostnadseffektiva IT-lösningarna är och hur värdefulla de är för affärsverksamheten. Capgemini har analyserat vad som särskiljer de organisationer som är bäst i klassen, det vill säga de som lyckats kombinera kostnadseffektivitet med högt verksamhetsvärde. Resultaten pekar på tre områden som bidrar till att vissa organisationer presterar bättre än andra:

  • Hantering av efterfrågan – ett mycket viktigt område eftersom det bestämmer vilka lösningar som i slutänden används
  • Styrning av applikationsportföljens innehåll – vad de som är bäst i klassen åstadkommer genom att aktivt styra innehållet i sina portföljer
  • Operativ modell – organisation, arbetssätt, processer och resursförsörjning inom IT-funktionen för utveckling och förvaltning av applikationer. De bästa organisationerna skiljer sig från resten på ett antal punkter, bland annat genom konsolidering av såväl interna som externa resurser, utnyttjande av offshoremöjligheter, tillämpning av applikationsanpassade modeller, SMAC [2] -adoption och snabbrörlighet

Studiens viktigaste resultat:

  • Att anamma Best Practices för hur efterfrågan hanteras kan leda till att upp till 5 % av IT-organisationens löpande kostnader frigörs, och förbättrade lösningar kan sänka kostnaderna med ytterligare upp till 10 %
  • För de bästa organisationerna kännetecknas 76 % av applikationerna av hög kvalitet i efterfrågehantering, jämfört med 50 % för resten. För verksamhetskritiska applikationer är skillnaden ännu större - 80 % hos de bästa jämfört med 48 % hos resten. Det betyder att de som är bäst i klassen har anpassat sina affärskritiska lösningar bättre till verksamhetens behov och att de är enklare och mer kostnadseffektiva att använda och underhålla
  • Vid styrning av applikationsportföljen är hantering av risker samt aktivt arbete för att minimera andelen småapplikationer det som ger upphov till störst förbättringspotential. Upp till 4 % kan frigöras genom detta
  • Tillämpning av applikationsanpassade operativa modeller som kombinerar en uppsättning av olika förbättringsfaktorer är särskiljande. De bästa IT-organisationerna kännetecknas bland annat av hög grad av industrialisering och snabbhet vid framtagande av nya lösningar. Tillämpning av Best Practices kan här leda till besparingar på upp till 18 %

– IT är en stark drivkraft och en möjliggörare för organisationernas digitala transformation. Vår studie sätter ljuset på CIO:ers utmaningar när det gäller att hantera ett kostsamt systemarv samtidigt som resurser krävs för att möta krav på snabbhet vid förändringar, innovation och förnyelse. Rapporten visar på fördelarna med en industrialiserad modell med egenskaper som i slutänden kan skapa ett enormt värde för organisationen, säger Lars Boström, expert på applikationshantering inom Capgemini.

Baserat på resultat och mångårig erfarenhet har Capgemini utvecklat en snabb, faktabaserad analysmetod och ett verktyg för att hjälpa IT-avdelningar att mäta sin prestanda och skapa en pragmatisk förbättringsplan. Vår lösning ”economic Application Portfolio Management” (eAPM) förenar vår expertis och våra erfarenheter med ett molnbaserat verktyg för avancerad dataanalys och med unika visualiseringsmöjligheter. Lösningen analyserar både applikationsportföljen och IT-verksamheten för att identifiera och kvantifiera tydliga förbättringsområden.

[1] IT-mognadsmodell – En modell för att utvärdera hur mogen en organisation är som tillåter jämförelse med riktvärden på marknaden.

[2] SMAC är en förkortning för Social, Mobility, Analytics och Cloud – essentiella beståndsdelar i en organisations digitala transformation.

Med fler än 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2015 rapporterade gruppen en omsättning på 11,9 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.