Skip to main content

Lundaföretag stoppar blinkande lampor i Belgien

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 10:54 CET

IDEON-företaget Comsys AB i Lund har fått i uppdrag av den belgiska elementtillverkaren Henrad att eliminera deras problem med blinkande lampor i omkringliggande fastigheter. Ett problem som ökar i omfattning i ansträngda elnät såväl i Sverige som i övriga världen.


Henrad är Belgiens största tillverkare av element med en produktionsyta på 55 000 m² och en daglig produktion på ca 5 000 element. Vid tillverkning av element används olika typer av svetsning som är väldigt energiintensivt och ställer höga krav på elnätet.


- Henrad vände sig till tre olika leverantörer, varav Comsys var en av dem. Efter utvärdering valde Henrad oss eftersom vår unika kunskap inom området aktiv energioptimering. En kunskap som få andra bolag har, säger Marcus Löfgren, VD i Comsys.


Svetsning är en av de mest dynamiska lasterna inom industrin och skapar ofta bekymmer med instabilitet i elnäten. Människor anser att blinkande lampor är mycket störande. När en belgisk konsultfirma mätte på Henrad’s anläggning, var man långt över gränsvärdet för vad som i Belgien är godkänt.


- Ordervärdet på vår leverans är drygt 2 Mkr och vi räknar med ett antal nya leveranser såväl i Europa som i övriga världen under 2010, säger Marcus Löfgren.

Comsys lösningar reducerar elförbrukningen och ökar produktiviteten inom tung industri och el-infrastruktur genom att eliminera störningar på elnätet. En majoritet av dagens industriella processer skapar störningar som leder till förluster och blockerad produktionskapacitet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy