Skip to main content

Delårsrapport 1 september 2002 – 31 maj 2003

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 13:03 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 663,2 Mkr (493,5).
Resultatet efter finansnetto exklusive engångsposter uppgick till -2,4 Mkr (23,3).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,3 Mkr (35,4).
Bruttovinstmarginalen minskade till 51,7 procent (52,7).
Polarn O. Pyret har tecknat Master Franchise-avtal för Norge.
Omorganisation och fokusering. Mikael Solberg VD och Christel Kinning vice VD från 1 juli 2003.
Frågor angående denna rapport besvaras av:
VD Christel Kinning 08-670 95 10, 0733-97 95 10
CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99
Styrelseordförande Mikael Solberg 08-670 95 39, 0708-18 44 40.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera