Skip to main content

Första fasen av åtgärdsprogrammet är nu genomfört i rnb Retail and Brands.

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 09:17 CEST

20 personer på huvudkontoret varslade om uppsägning
11 butiker åtgärdade genom avyttring, omstrukturering eller nedläggning.
Första fasen av åtgärdsprogrammet, som aviserades i samband med halvårsrapporten, är nu genomfört vilket innebär att 20 personer på huvudkontoret är varslade om uppsägning.

Åtgärdsprogrammet innefattar totalt en omstrukturering, avyttring eller nedläggning av drygt 20 butiker som är olönsamma eller bedöms som en hög risk att utveckla vidare i rådande konjunkturläge.

Åtgärdsprogrammet innebär fullt genomfört en resultatförbättring i den löpande verksamheten om ca 40 Mkr samt en minskad kapitalbindning om ca 80 Mkr.

"Våra åtgärder innebär inte bara att vi sparar oss ur ett tufft marknadsläge utan skall även ses som en renodling av vår verksamhet, där vi lägger fokus och resurser på lönsamma enheter som har en stark position på sin marknad", säger rnb:s VD Christel Kinning.

rnb Retail and Brands AB äger, driver och utvecklar butikskoncept för mode- och kvalitetsmedvetna kunder. rnb driver Polarn O. Pyret, Solo/Champagne, Saks/Blombergs och NK/Varumärkesbutiker. rnb är Sveriges största modeföretag i det övre kvalitetssegmentet.

För ytterligare information kontakta VD Christel Kinning 0733-97 95 10 eller CFO Göran Blomberg 0733-97 95 99, Styrelseordförande Mikael Solberg 0708-18 44 40.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera