Skip to main content

RNB RETAIL AND BRANDS AB:s nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:13 CEST

En preliminär sammanräkning i RNB RETAIL AND BRANDS ABs ("RNB") nyemission visar att cirka 55 988 800 aktier, motsvarande cirka 98 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tillkommer att cirka 8 835 700 aktier, motsvarande cirka 15 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Slutgiltigt teckningsresultat beräknas komma att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 30 september 2008.

De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Emissionen är således fulltecknad. RNB tillförs genom nyemissionen cirka 342 MSEK före emissionskostnader.

Villkoren i nyemissionen innebar att aktieägare med företrädesrätt fick teckna en ny aktie för varje gammal aktie. Emissionskursen var 6 kronor. Sista dag för teckning var den 18 september 2008. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i RNB med 57 078 832 och aktiekapitalet med 57 078 832 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till
114 157 664 SEK och antalet aktier till 114 157 664. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm Mid Cap från och med torsdagen den 9 oktober 2008. Nyemissionen genomförs i syfte att stärka RNB:s finansiella position

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Solberg, VD, 08-410 520 20
Göran Blomberg, Finanschef, 08-410 520 99
Cecilia Lannebo, Investor Relations, 08-410 520 45


Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2008 kl. 12:30.

RNB är indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK, Steen & Ström, Illum samt Kosta outlet. Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera