Skip to main content

RnB:s försäljning i september

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:44 CEST

Från och med det nya räkenskapsåret 2003/2004 kommer RnB att redovisa
försäljningssiffror runt den 10:e i månaden efter försäljningsmånaden.

Det omfattande omstruktureringsarbete som genomförts i RnB innebär att
antalet butiker successivt kommer att reduceras med 24 stycken, vilket
beräknas vara fullt genomfört den 1 februari 2004. För att förbättra
jämförelsen mot föregående år kommer därför även en redovisning av
försäljningsindex i jämförbara butiker att ske.

RnB redovisar för september 2003 en försäljning om 96,2 Mkr i egna
butiker jämfört med 107,4 Mkr samma månad föregående år. Det innebär en
minskning med 10,4 % jämfört med föregående år. För jämförbara enheter
minskade försäljningen med 10,7 % jämfört med föregående år.

Antalet egna butiker uppgick per den 30 september till 99 stycken
jämfört med 102 föregående år.

rnb Retail and Brands AB äger, driver och utvecklar butikskoncept för
mode- och kvalitetsmedvetna kunder. rnb driver Polarn O. Pyret,
Solo/Champagne, Saks/Blombergs och NK/Varumärkesbutiker. rnb är Sveriges
största modeföretag i det övre kvalitetssegmentet.

För ytterligare information kontakta VD Mikael Solberg 0708-18 44 40
eller CFO Göran Blomberg 0733-97 95 99.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera