Skip to main content

Samordnad produktion med bas i Hong Kong ger ökad bruttomarginal

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2011 12:40 CEST

RNB fortsätter arbetet med det koncernövergripande förändringsprogrammet och öppnar ett produktionskontor i Hong Kong den 1 november 2011. Kontoret ska samordna produktionen för dotterbolagen Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC med stöd av satellitkontor som kommer att öppnas i Shanghai och Dacca. Det samordnade arbetssättet kommer att medföra en positiv effekt på bruttomarginalen om två till tre procentenheter.

Det nyöppnade produktionskontoret i Hong Kong kommer att ha ca 20 anställda med uppgift att samordna och hantera alla frågor kring produktionen för de tre koncepten Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC. Ida Gullbrandson, tidigare chef för Kapp Ahls inköpskontor i Turkiet blir nu chef för RNBs produktionskontor. Genom den ökade effektiviteten som samordningen av produktionen innebär når RNB följande positiva effekter:

·ökad betydelse hos strategiskt viktiga leverantörer och därigenom skalfördelar som innebär lägre produktionskostnader

·bättre planering av produktionen som medför kortare ledtider, vilket säkerställer hög kapacitet och kvalité på ett tidigare stadie samt binder volymer i ett senare skede

·ökad grad av flexibilitet i upphandlingar som skapar möjligheter att flytta produktion mellan de länder i Fjärran Östern som erbjuder den bästa kostnadseffektiviteten.

-Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Ida Gullbrandson som chef för produktionskontoret och ledare för vårt team i Fjärran Östern. Idas omfattande erfarenhet av inköp, i Kina och i Turkiet, är en viktig pusselbit för att säkerställa en effektiv produktion inom RNB, säger Anders Wiberg, Supply Chain Director RNB.

Inköpsavdelningarna för Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC har omorganiserats och gemensamma varuförsörjningsprocesser har etablerats i syfte att säkerställa att den fulla potentialen med ett centralt produktionskontor uppnås.

-De ökade kostnader som uppkommer med etableringen av produktionskontoret kompenseras fullt ut av minskade agentprovisioner. Vi har haft ett erfaret team på plats i Fjärran Östern under sommarperioden som redan påbörjat utvecklingen av nya arbetsprocesser. De totala samordningsvinsterna som uppnås beräknas medföra en positiv effekt på bruttomarginalen med uppskattningsvis två till tre procent. De första positiva resultateffekterna börjar synas redan under räkenskapsåret 2011/2012 men når full effekt 2012/2013, säger Magnus Håkansson, koncernchef RNB.

 Produktionskontoret i Hong Kong kommer att stödjas av satellitkontor i Shanghai och Dacca som främst kommer att fungera som bas för det lokala arbetet med kvalitetskontroller.   Som ett led i att öka produktionen i Asien har RNB stängt produktionskontoret i Turkiet.

 - RNB kommer även fortsättningsvis att arbeta med      närmarknader för snabba omköp och behov som uppstår under säsong men arbetet kommer framöver att koncentreras till ett mindre antal leverantörer och marknader, säger Anders Wiberg.

För mer information , v.v. kontakta:

 Magnus Håkansson, koncernchef RNB   mobilnummer 0768-872002

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera