Skip to main content

Samarbete gav effektivare webbsatsning för kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 07:30 CET

De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har lanserat nya webbplatser, som rent tekniskt är en och samma. Syftet har varit att skapa användaranpassade webbsidor med lättnavigerad struktur, samtidigt som den gemensamma lösningen baserad på portalverktyget SiteVision har sparat pengar åt kommunerna.

När de västgötska kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång samtidigt behövde skapa nya webbplatser, uppstod idén att samarbeta och samordna utvecklingsarbetet. Som portalverktyg valde man SiteVision och den gemensamma webbplatsen har utvecklats i nära samarbete med leverantören Senselogic. Senselogic-partnern Pulsen har ansvarat för implementationen av SiteVision.

- Det har varit en utmaning att få ihop de olika kulturerna och uttrycken hos de tre kommunerna, säger Annika Björklund, informatör för Mariestads kommun och projektledare för utvecklingsprojektet. Men vi har enats om en gemensam struktur för hur webbplatserna ska se ut, vilka menyer som ska användas och var vi infogar grafiska element såsom bilder. Färger, logotyper och bilder skiljer de respektive kommunerna åt, så för användarna ser det fortfarande ut som tre fristående webbplatser.

Webbprojektet startade i februari 2009 och i webbgruppen har företrädare från alla tre kommunerna deltagit. När webbplatserna nu är klara blir också projektgruppen permanent.

- Nu har vi arbetat ihop oss så bra att vi väljer att fortsätta enligt samma struktur, säger Annika Björklund. Samtidigt bygger den här gemensamma lösningen på att alla är överens om hur vi arbetar framåt, eftersom eventuella förändringar påverkar alla tre kommunerna. Nu när strukturen är lagd kommer vi att satsa på sociala medier, e-tjänster och kundtjänstfunktioner som är sådant som kommuninvånarna efterfrågar.

Till projektets stora fördelar hör att kommunerna sparar pengar genom samarbetet och att all support sker via samma kanal.

- Det är enkelt och effektivt att arbeta med Senselogic som levererar SiteVision, säger Annika Björklund. Vi har fått snabba svar på våra frågor och känt oss som en prioriterad kund, trots att våra kommuner är relativt små. Det har också varit lätt både för mig och de 27 redaktörer som aldrig tidigare har arbetat med SiteVision, att lära oss att använda verktyget.

I webbprojektet har även de kommunala bolagen Mariehus AB och Mariestad Töreboda Energi AB medverkat, men företagen har separata webbplatser.

Webbplatserna som har deltagit i samverkansprojektet:
http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/
http://www.mariehus.se/
http://www.mteab.net/

För mer information, kontakta gärna:
Anders Korsvall, utvecklare och delägare av Senselogic
E-post: anders.korsvall@senselogic.se. Telefon: 019-17 30 32

Om Senselogic
Senselogic AB bildades 2002 och är ett svenskt produktföretag som utvecklar SiteVision, en plattform för portalintegration och webbpublicering (CMS). Företaget driver sin verksamhet från Örebro och har idag mer än 250 kunder med över tusen webbplatser i Norden. Till kunderna hör företag, myndigheter och organisationer, samt över 100 svenska kommuner.

Bland kunderna finns Kungahuset, Skatteverket, Securitas Direct, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och TaxiKurir.

Läs mer på www.senselogic.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy