Skip to main content

10 tips inför årsskiftet till den som äger bolag

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 13:17 CET

Grant Thornton – Sveriges ledande revisons- och konsultföretag för ägarledda företag, har tagit fram tio tips inför årsskiftet som ägare till fåmansbolag (3:12-reglerna) kan dra nytta av. Här är tio frågeställningar som man som bolagsägare bör fundera över för att utnyttja de skattemöjligheter som finns.

  1. Din ägarlön kan påverka utrymmet för dina framtida möjligheter att ta del av lågbeskattade utdelningar till 20 %. Tar du ut rätt lön?
  2. Brytpunkten för statlig inkomstskatt är 414 000 kr för inkomstår 2012. Finns det anledning att göra några lönejusteringar före årsskiftet?
  3. Har du orealiserade realisationsvinster eller förluster på börsaktier? Finns det någon skattemässig anledning till att realisera dessa för att erhålla full kvittning mot sådant som du redan realiserat?
  4. Finns det anledning att göra någon skatteeffektivisering för ditt bolag? Kan extra lön, pensionsinbetalningar, investeringar, skattemässiga överavskrivningar m.m vara en del av dina åtgärder?
  5. Bolagsskatten sänks nästa år från 26,3 % till 22 %. Har du kontrollerat om ditt företag har möjlighet att sätta av till periodiseringsfond och därmed få möjlighet att beskatta en del av vinsten i framtiden till den lägre skattesatsen?
  6. Finns det flera åtgärder som du kan göra? Tex. tidigarelägga investeringar, skjuta på realisation av vinster, förkorta räkenskapsår m.m?
  7. Har du fyllt 50 år under 2012? Använd möjligheten att unna dig själv en skattefri minnesgåva från ditt bolag upp till 10 000 kr inkl. moms. Fyller du 50 år nästa år får minnesgåvan uppgå till 15 000 kr inkl. moms.
  8. Har du tankar på att starta nytt bolag där du står som ägare? Passa på att göra detta innan årsskiftet för att få en automatisk uppräkning för framtida lågbeskattad utdelning per den 1 januari 2013. För inkomstår 2013 blir schablonbeloppet 150 150 kr.
  9. Driver du verksamhet i bolag som du äger direkt? Minimera dina risker och få en mer fördelaktig ägarstruktur genom att skaffa ett holdingbolag.
  10. Äger du bolag med stora utdelningsbara vinstmedel medan du har låga gränsbelopp på din K10? Då kan det vara läge att genomföra en s.k. separering. Kontakta din revisor eller ekonomiska rådgivare för att få hjälp.

 

Om Grant Thornton i Sverige

Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

För mer information kontakta:

Pia Hedberg, skattejurist, gruppchef ägarledda företag

T 0705-91 17 22, 08-563 072 58

E pia.hedberg@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget har 1000 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 31 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.