Skip to main content

20 år efter Maastricht – starkt stöd för euron bland företagsledare, speciellt i Finland

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 09:53 CEST

Tjugo år efter att Maastricht-avtalet undertecknades, vilket banade väg för euron, visar en färsk undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton att företagsledare i eurozonen fortfarande är positiva till den gemensamma valutan. Hela nio av tio finländska företagsledarna anser att det egna företaget haft en positiv effekt av euroinförandet. Snittet i eurozonen ligger på 78 % som upplevt positiva effekter. Speciellt nämns en ökad handel med andra euroländer (23 %), elimineringen av växelkursrisker (15 %) och större transparens i prissättning (12 %) som positiva effekter av euroinförandet.

58 % av svenska företagsledare säger nej till euro
Undersökningen har också kartlagt hur EU-länder som står utanför euron känner för valutan. Här säger hela 58 % av de svenska företagsledarna nej till att införa euron, medan 28 % säger ja. Övriga vet ej. Dock är de svenska cheferna inte lika övertygade om att Sverige på sikt kommer att stå utanför. 38 % av de svenska företagsledarna tror att Sverige aldrig kommer att införa euron, medan 55 % tror att Sverige inför valutan bortom år 2016.
Bland de EU- länder som står utanför euron idag är det Polen som är mest positiv till att införa euro. Hela 64 % vill införa valutan i sitt land. Britterna däremot är mest negativa till euron, 83 % säger nej och bara 12 % är positiva. I Danmark vill 62 % av företagsledarna att Danmark inför euron som valuta.

Företagsledarna tillfrågades också om nackdelarna med att ha gått med i valutaunionen.  57 % svarade kostnads- och prisökningar, men när de fick frågan om de vill att euron överlever svarade hela nio av tio (92 %) ja. Bland de länder som är mest kritiska till euron och som upplever att man har haft minst nytta av valutan är Italien, där bara 48 % upplever att man haft några positiva effekter.

- Om företagsledare i eurozonen röstade idag om eurons framtid, skulle det finnas ett relativt stort stöd för att ha den kvar, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Stora medlemsländer som Tyskland och Frankrike står fast bakom valutaunionen. Europa har stora problem, men att bryta upp eurosamarbetet skulle kunna sänka också den globala ekonomin, avslutar Bodin.


Framtiden för eurozonen
Grant Thornton-undersökningen visar att Europas hållning till att integrera fler länder i eurosamarbetet är splittrad bland de tillfrågade företagsledarna. En knapp tredjedel (31 %) av de intervjuade anser att de skulle vilja utöka med fler länder. Intressant nog är de mest problemtyngda länderna, Grekland och Spanien, mest positiva bland de undersökta länderna till att välkomna fler länder i eurosamarbetet. 
En knapp fjärdedel (24 %) av eurozonens företag vill dock se vissa länder lämna euron. Det är länder med en AAA-rating som vill detta i högre utsträckning än andra: Finland (50 %), Tyskland (40 %) och Nederländerna (24 %).

 

Om Grant Thornton-undersökningen
Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2012 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 40 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 1300 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under november-december 2011. Intervjuer genomförs numera kvartalsvis med befattningshavare som CEO/vd, styrelseordförande eller annan titel på denna nivå.  Denna unika undersökning har 20 års trenddata för de flesta europeiska länder som medverkar, samt tio år för utomeuropeiska länder. I Sverige har 400 företag med 50-500 anställda intervjuats i Q4 2011. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
www.grantthornton.se/press 

 

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget har nära 1000 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 31 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.