Skip to main content

Färsk undersökning visar: Att pressa kostnaderna, största utmaningen för svenska fastighetsbolag.

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2013 08:51 CEST

En färsk undersökning gjord av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton med trettio av landets största kommersiella fastighetsbolag visar att de svenska fastighetsbolagens största utmaningar är att hantera en sämre konjunktur för sina kunder. För att lösa detta har man starkt fokus på att få ner kostnaderna för att bygga och administrera fastigheter. 

Undersökningen, som är gjord i slutet av augusti 2013, visar att fastighetsbolagen nu är mer optimistiska om de närmsta 12 månaderna än vad man var 2011, när undersökningen senast gjordes. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser eller marknadsvärden.

 

Konjunkturen tvingar till kostnadspress

Fastighetsbolagen har en stor respekt när det gäller konjunkturens påverkan på verksamheten. Nära tre fjärdedelar (74 %) av de intervjuade bedömer att en sämre konjunktur för kunderna utgör den största externa risken för företaget. Det kan jämföras med 2011 då bara 19 % svarade detsamma.

På frågan om vilken den största utmaningen är framöver för att få lönsamhet i kontors- och bostadsfastigheter, svarar man att det handlar om att uppnå sänkta bygg- och förvaltningskostnader. 43 % svarar detta avseende kontorsfastigheter och hälften av de tillfrågade när det gäller bostäder. Det är en högre andel än vad undersökningen något tidigare år har uppmätt.

-  Vi noterar att det dröjer sig kvar en oro för konjunkturen på marknaden. Intresset för kassaflödesfrågor och därmed lönsamhet märker via tydligt av i efterfrågan på rådgivning inom fastighetsområdet, konstaterar Andreas Adolphsson, tax partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp fastigheter & bygg.

 

Finanseringen – ett “tillväxtspöke”

Finansieringskostnaderna utgör i en allt högre grad en betydande parameter för fastighetsbolagens möjligheter att växa och utvecklas. Idag anser nära två tredjedelar (63 %) av de intervjuade att kostnader för finansiering har en stor betydelse för möjligheterna att växa. År 2011 var andelen 53 %. 37 % anser att brist på rörelsekapital har en stor betydelse och hela 73 % anser att brist på långsiktig finansiering utgör ett stort tillväxthinder. Bara 30 procent svarade att brist på långsiktig finansiering var av stor betydelse år 2011. Undersökningen visar också att fastighetsbolagen återigen har börjat låna pengar utomlands efter en nedgång år 2011.

 

Svag marknad för butikslokaler

När det gäller efterfrågan på kontors-, industri- eller butikslokaler är bedömningen att efterfrågan på dessa är svagare än på bostäder, även om en väsentligt lägre andel fastighetsbolag idag tror på en ökad efterfrågan på bostäder än t.ex. år 2010. Då trodde hela 70 % på en ökning. Idag är andelen 40 %. Svagast efterfrågan är det på butikslokaler, där sju procent av de intervjuade upplever en efterfrågeminskning och bara 17 procent tror på en ökning. När det gäller kontorslokaler tror en tredjedel att efterfrågan kommer att öka.

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2013 av undersökningsföretaget Prospector som gjort telefonintervjuer med trettio av de 100 största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige på uppdrag av Grant Thornton. Rapporten i sin helhet, inkl. hur femtio större kontorshyresgäster ser på efterfrågan av lokaler den närmsta framtiden och ger sin syn på fastighetsbranschens utmaningar, kommer ut i oktober. Även byggföretag är intervjuade och resultaten kommer att sammanställas i en separat rapport. Fastighetsrapporten är en konjunkturindikator för den svenska fastighetsbranschen och belyser ekonomi, efterfrågan, sysselsättning, risker, miljöfrågor etc.

För mer information kontakta:

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

Andreas Adolphsson, tax partner

branschgruppsansvarig för Fastigheter & Bygg

T 073-397 21 03

E andreas.adolphsson@se.gt.com

 

Grant Thorntons branschgrupp fastigheter & bygg

Grant Thornton har i en branschgrupp satt samman specialister från våra verksamhetsområden som stöttar fasighetsägare med frågor som rör ägandet, ekonomin eller förvaltningen av fastigheter. Mer information finns på: www.grantthornton.se/fastigheter

 

Grant Thornton Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.