Skip to main content

Fastighetsrapporten 2010: Svenska fastighetsägare tror på stigande marknadsvärden

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:53 CEST

Åtta av tio av de största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige tror på stigande marknadsvärden de närmaste 12 månaderna enligt en ny undersökning av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt. Undersökningen har tagit temperaturen på trettio av de hundra största fastighetsbolagen under augusti/september 2010.

Drygt 80% av de intervjuade fastighetsbolagen tror även på stigande hyresintäkter och cirka hälften räknar med att försäljningspriserna på objekten ökar. Så optimistiskt i fastighetsbranschen var det inte ens under högkonjunkturens topp 2007, visar undersökningen. Dessutom tror de som svarat att nyinvesteringarna kommer att öka. Den största utmaningen är enligt undersökningen att hitta attraktiv tomtmark.

Det är framför allt efterfrågan på bostäder som fastighetsägarna tror kommer att öka och i andra hand kontorslokaler, men nu är det också fler som tror på en ökad efterfrågan av såväl butikslokaler och industrilokaler än de som räknar med en minskad efterfrågan. Fastighetsägarna tror alltså att konjunkturen nu har vänt.

Transaktionerna tar fart.

Även försäljningar såväl till inhemska aktörer som utländska tror fastighetsägarna nu kommer att öka. Hela 60% räknar med en ökad försäljning till svenska aktörer och hälften av de tillfrågade tror även på en ökad försäljning till utländska aktörer. Hälften av fastighetsbolagen räknar också nu med att öka antalet anställda.

Åtta av tio ökar nyinvesteringarna.

Nu tar också investeringar i nya byggnader fart igen. 77% - nära åtta av tio -  av fastighetsägarna räknar med att under det kommande året öka sina investeringar i nybyggnationer. Ingen avser att minska.

Största utmaningen – attraktiv tomtmark

Den största utmaningen för fastighetsbolagen är nu att få tillgång till attraktiv tomtmark. 35% ser detta som den enskilt största utmaningen för bolaget. Det är en förändring från de senaste två åren, då fastighetsbolagen såg större utmaningar i att uppnå flexibilitet och skräddarsy lösningar till sina kunder.

Fortfarande är det kostnader för finansiering som fastighetsägarna ser som det största hindret för tillväxt, men den oron har minskat jämfört med förra året. Den enskilt största risken för fastighetsbolagen är att kunderna ska få en sämre konjunktur. Den oron ligger i paritet med förra året.

För mer information, kontakta:

 Pär Ekengren

Corporate finance-chef Grant Thornton

T 08-563 070 84, 0708-78 77 05

E par.ekengren@grantthornton.se

 

Fredrik Carlsson

Senior manager corportate finance Grant Thornton

T 08-563 070 11, 0707-32 92 30

E fredrik.carlsson@grantthornton.se

 

Lisbeth Larsson

Informationschef Grant Thornton

T 08-563 071 56, 0708-21 71 56

E lisbeth.larsson@grantthornton.se

www.grantthornton.se/press 

 

Johan Zetterstedt

Vd, Tidningen Fastighetsnytt

T 08-652 89 83, 070-733 41 80

E johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se 

Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 840 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning, och annan rådgivning åt företag och deras ägare.

Om Tidningen Fastighetsnytt

Fastighetsnytt vänder sig till beslutsfattare i fastighetssektorn i vid bemärkelse. Personer som fattar strategiska beslut på olika nivåer i organisationen. Tidningen tar upp de övergripande sammanhang som påverkar sektorn i ett långsiktigt perspektiv. Ämnen: ekonomi, marknad, stadsbyggnad, omvärld, regional tillväxt, fastighetsutveckling, lagstiftning, etc. Upplaga: 10 000 exemplar. Utgivning: 6 nummer per år. Ägare: Fastighetsnytt Förlags AB. Historik: Grundad 1994. Hemsida: www.fastighetsnytt.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy