Skip to main content

Försiktig optimism, men än dröjer jobben.

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 09:17 CEST

En ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att svenska företag nu visar en försiktig optimism om framtiden. Investeringsviljan har ökat något sedan början av 2013 och en något högre andel företag räknar med att öka antalet anställda. Undersökningen är gjord globalt med drygt 3200 företag i 44 länder, däribland 150 svenska medelstora företag.

En tredjedel av de svenska företagen svarade i undersökningen som gjordes i maj att man är ganska optimistiska om framtiden. Balansmåttet (andelen optimistiska företag minskat med pessimistiska) är nu 19, vilket är en ökning med 35 procentenheter jämfört med för ett halvår sedan, då de svenska företagen låg på -16. En tredjedel av de intervjuade företagen räknar nu med att öka antalet anställda. Motsvarande siffra förra halvåret var 26 %. Andelen företag som ämnar minska antalet medarbetare har sjunkit från 20 till 13 procent, men över hälften av de intervjuade (52 %) räknar med att ligga kvar på samma sysselsättningsnivå som nu. En tredjedel av företagen ämnar öka sina investeringar.

-  Det finns en strimma av tillförsikt bland de svenska företagen, även om de signaler vi nu får från omvärlden är ytterst blandade, kommenterar Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Att optimismen i USA ökar är dock viktigt för tillförsikten om ekonomin.

Optimismen ökar i USA, men minskar i Kina

Bland de stora världsekonomierna är det nu omvända världen. De amerikanska företagen visar under andra kvartalet en markant ökning i optimism och tror på tillväxt i sina verksamheter, medan optimismen i Kina har sjunkit till den lägsta nivån i undersökningens historia. Japan visar för första gången i undersökningen, som genomförts globalt sedan 2003, ett positivt balansmått.

Om Grant Thornton-undersökningen 

Grant Thornton genomför sin så kallade International Business Report för 21:a året i följd. De resultat som nu presenteras baserar sig på intervjuer primärt genomförda per telefon under maj 2013, då 3224 företagsledare intervjuades i 44 länder. I Sverige har 150 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats. Undersökningsföretaget Experian genomför intervjuerna och datasammanställningen för Grant Thornton.

För mer information, kontakta:

Peter Bodin, vd

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press


Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy