Skip to main content

Grant Thornton rustar Sveriges entreprenörer för nya 3:12-reglerna

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 09:00 CET

Den 3 november kommer regeringens utredning med förslag på nya regler och skärpt beskattning för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Reglerna påverkar flertalet av Sveriges företag, men de är komplicerade och svårtolkade. Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton bjuder därför in entreprenörer från hela Sverige för att se hur reglerna påverkar dem och deras företag.

- Reglerna ska vara enkla att tillämpa utan att de skapar utrymme för oönskad skatteplanering. Det är en viktig, men nästan omöjlig ekvation att lösa, säger Urban Kardvik, skatterådgivare på Grant Thornton. Vi fokuserar på att stötta ägarledda företag, vilket gör att vi har stor kunskap om de skatteregler som utredningen berör. Det blir intressant att se om utredningen kommer med förslag på lösningar som skapar ett bättre klimat för företagen.

I princip hela regelsystemet för fåmansföretag ses över och stora förändringar väntas när utredningen kommer med sitt förslag. De nya reglerna ska bland annat motverka möjligheterna till att omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Samtidigt ska de skapa en drivkraft för ägarna att anställa fler.

Då utredningens uppdrag är att öka beskattningen finns det risk att de nya reglerna drabbar vissa delägare i fåmansbolag negativt. Det finns även vissa problemområden, där dagens regler brister i sin konkurrensneutralitet eller hämmar tillväxt:

  • Ägare till ett större företag har idag väsentligt högre skatt än ägare till ett mindre bolag i samma bransch.
  • En nyckelperson i ett entreprenörsägt bolag får med dagens regler högre skatt än en nyckelperson i ett bolag helt eller delvis ägt av ett riskkapitalbolag.
  • En entreprenör som idag säljer sitt bolag och har ett kapital i bolagssektorn kan inte, utan negativa skattekonsekvenser, investera kapitalet i mindre onoterade bolag och där bidra med sin kunskap.

Seminarier för företag
Direkt efter att utredningen kommit med sitt förslag håller Grant Thornton sammanlagt 30 seminarier på 20 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. På seminarierna går Grant Thorntons skattekonsulter igenom hela utredningen och hur den påverkar delägare i fåmansföretag.

- Intresset för seminarierna är väldigt stort. Redan nu är flera fullbokade och vi har satt in extra tillfällen. Grant Thornton arrangerar mellan 250 och 300 seminarier för ägare, ledningspersoner och styrelsemedlemmar varje år. Intresset för detta ämne är extremt stort. Det visar hur många företag som berörs av den här regelförändringen, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

Om utredningen
Regeringen tillsatte utredningen redan 2014, då med syfte att komma med förslag om ändrade regler vid generationsskiften. Utredningens uppdrag utökades 2015 och tiden förlängdes till 1 november i år. Datumet ändrades senare till 3 november.

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.