Skip to main content

Svenska företag minst hindrade i världen

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 08:37 CET

Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning med företag i 44 länder, visar att Sverige är den plats i världen där företag känner sig minst hindrade att växa och utvecklas. Undersökningen har frågat 12000 företagare i vilken utsträckning åtta olika slags hinder utgör ett betydande hinder för företagens tillväxt och utveckling. Genom att lägga samman andelen företag per land som hindras av de olika parametrarna, kan man konstatera att de svenska företagen inte upplever sig hindrade i någon väsentlig utsträckning och därför ohotat toppar listan. På andra plats kommer Finland och på tredje Hongkong. De länder som är mest hindrade är Vietnam, Indien och Grekland.

I tabellen nedan visas åtta olika hinder som de intervjuade fick ta ställning till och andelen företag som svarar att dessa hinder är betydande (värde 4 och 5 på en femgradig skala där 1 inte är ett hinder och där 5 utgör ett betydande hinder).

Hinder

Sverige

Minst

Mest

Finanseringskostnad

6 %

Sverige (6 %)

Grekland (65 %)

Brist på rörelsekapital

9 %

Sverige (9 %)

Grekland (66 %)

Brist på långsiktig finansiering

6 %

Sverige (6 %)

Vietnam (64 %)

Byråkrati/regelverk

9 %

Sverige (9 %)

Lettland (70 %)

Brist på utbildad arbetskraft

15 %

Irland (6 %)

Indien (54 %)

Brist på efterfrågan

18 %

Peru (11 %)

Japan (69 %)

Transportinfrastruktur

4 %

Finland (2 %)

Vietnam (46 %)

IT-infrastruktur

4 %

Estland (2 %)

Vietnam (45 %)

Svenska företag ligger lågt på samtliga åtta parametrar och är det land som har allra lägst andel som svarar betydande hinder på hälften av dem. Sammantaget är Sverige det land i undersökningen där företagarna hindras minst. Det hinder som upplevs mest besvärande bland de svenska företagarna är brist på efterfrågan följt av brist på utbildad arbetskraft.

-  Vår undersökning stärker bilden av Sverige som ett framgångsrikt företagarland, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Även om vi ibland i Sverige klagar på regelverk och skatter, är det faktiskt lätt att vara företagare i Sverige jämfört med i andra länder. I World Economic Forum’s Global Competitiveness Index placerar sig Sverige t.ex. på plats 4 a v 144 länder. Vår undersökning där företagarna fått ge sin syn bekräftar att Sverige helt enkelt är ett bra land att vara företagare i, avslutar Peter Bodin.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton genomför sin så kallade International Business Report för 21:a året i följd. Undersökningen med företagsledare genomförs numera kvartalsvis och årligen intervjuas över 12000 personer, varav 1050 svenska företag mellan 50-500 anställda. De resultat som nu presenteras baserar sig på intervjuer genomförda under den senaste 12-månadersperioden, men det senaste kvartalet, då 3200 företag varav 450 svenska företag intervjuades ger exakt samma resultat i ranking. För första gången i undersökningen ingår denna gång även Norge och de baltiska staterna. Undersökningsföretaget Experian genomför intervjuerna och datasammanställningen för Grant Thornton.


Grant Thornton är Sverige snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har drygt 1000 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i 118 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy