Skip to main content

Sverige – tredje bästa landet för växande företag

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 11:17 CEST

Singapore, Finland och Sverige är de bästa länderna för växande dynamiska företag enligt Grant Thornton Global Dynamism Index, som arbetats fram av experter på the Economist Intelligence Unit (EIU). Indikatorerna kommer från en rad källor, bl.a. EIU, Världsbanken, Thomson Financial och UNESCO.

 -    Rankingen bygger på mycket mer än grundläggande BNP-data säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton i Sverige. EIUs experter identifierade fem områden som utgör de primära drivkrafterna till ett lands dynamik. Dessa var affärsklimat, vetenskap och teknik, arbetskraft och humankapital, ekonomi och tillväxt samt finansiering. Inom dessa fem grupper analyserades 22 olika nyckeldata. Det är glädjande att se Sverige rankas så högt på denna lista, men vi vet sedan tidigare och inte minst i den ekonomiska nedgång som drabbade världen 2008 att vi förhållandevis har klarat oss mycket bra i Sverige. Det vittnar om en inneboende styrka i Sverige som företagarland, avslutar Peter Bodin.

 Över 400 personer från företags högsta ledningar intervjuades därefter för att bestämma vilka av de 22 indikatorerna som man ansåg vara viktigast för företagens tillväxt. Detta gjorde det möjligt att vikta varje parameter. Hellre än att mäta ett lands framgång under en hög ekonomisk turbulens, ger denna väg en sann bild av de styrkor varje ekonomi har för att dynamiska företag ska kunna blomstra och utvecklas.

Total ranking

 

1. Singapore           72.1

2. Finland                70.5

3. Sverige           69.6

4. Israel                    69.3

5. Österrike              66.1

6. Australien             65.6

7. Schweiz                65.1

8. Sydkorea              64.9

9. Tyskland               64.8

10. USA                     64.1

(länk till fullständig lista över 50 länder: www.globaldynamismindex.com)

 A.     Företagens operativa miljö, affärsklimat

(Handel med utlandet och växelkurssystem; policy som rör privat företagande och konkurrens, politisk stabilitet samt risker beträffande juridik och lagstiftning.)

1. Finland                      94.2

2. Irland                         93,4

3. Sverige                      92.8

4. Nederländerna        91.5

5. Danmark                  91.4

6. Kanada                     91.2

7. Australien                 90.7

7. Luxemburg              90.7

9. Nya Zeeland           90.4

10. Österrike               90.1

 B. Vetenskap och teknik

(Bredbandsprenumeranter per 100 invånare; ökning i bredband; R&D som % av BNP; total tillväxt i IT-kostnader)

1. Israel           73.0

2. Finland         65.8

3. Sverige         64.9

4. Sydkorea      61.0

5. Schweiz         59.0

6. Japan            58.8

7. Danmark       56.4

8. Taiwan           53.9

9. Tyskland         53.5

10. Förenade Arabemiraten     53.2

 

C.     Arbetskraft och humankapital

(Arbetskraftens produktivitetsökning ; arbetslöshet; förväntad skolgång (antal år); % av befolkningen under 30.)

1. Argentina                 72.5

2. Slovakien                72.4

3. Uruguay                   69.0

4. Kina                          67.4

5. Nya Zeeland            65.6

 

6. Sydkorea              64.1

7. Australien            63.9

8. Norge                   62.4

9. Indonesien          62.1

10. Taiwan                61.6

 

D.    Finansieringsklimat

(Kvaliteten på övergripande finansiella regelverk; företags tillgång till kapital på medellångsikt; tillväxt i värde av utländska M&A-investeringar; värde av utländska M&A-investeringar; krediter i privat sektor som % av BNP; tillväxt utländska direktinvesteringar; företagens skattebörda.)

1. Singapore             82.2

2. Finland                 72.3

3. Frankrike              71.8

4. Österrike               71.4

4. Chile                      71.4

6. Polen                      70.4

7. Nya Zeeland         69.8

8. USA                         69.5

9. Israel                       68.3

10. Slovenien              67.6

E.     Ekonomi och tillväxt

(BNP-ökning; privat konsumtion per invånare; värdeförändring mätt i US$ av börsindex .)

1. Argentina              95.6

2. Kina                       94.6

3. Uruguay                82.3

4. Chile                      80.6

5. Indien                   80.0

6. Indonesien           79.8

7. Nigeria                  79.4

8. Turkiet                     78.0

9. Singapore               75.3

10. Colombia/Ryssland    73.8

 

Övrigt

I kategorierna arbetskraft och humankapital kommer Sverige på 14 plats. Samma placering får Sverige i kategorin ekonomi och tillväxt. I kategorin finansieringsklimat hamnar Sverige på en 20:e plats.

För att veta mer om Growth Development Index, gå till www.gti.org/thinking eller för att direkt få resultaten: gå till  www.globaldynamismindex.com

 

Indikatorer

Kategorier och indikatorer valdes ut utifrån en analys gjord av Economist Intelligence Units experter. Indikatorerna hämtades från en rad källor bland annat EIU, Världsbanken, Thomason Financial och UNESCO.

Undersökningen

Undersökningen av 406 företagsledare genomfördes av the Thought Leadership-team vid EIU. Alla respondenter hade så kallade C-suite titlar (CEO, CFO mfl, styrelseroller eller andra beslutsfattande roller i ett brett spektra av branscher och geografiska regioner. Cirka hälften av de intervjuade representerar företag med en omsättning som överstiger $500 miljoner. De intervjuade fick ange vilken viktighetsgrad man gav varje enskild indikator sett ur det egna bolagets perspektiv.

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

 

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

 

 

Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 31 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. I Sverige är Grant Thornton för tredje året i rad det revisions- och konsultföretag med de nöjdaste kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy