Taggar

Media-no-image

Nyemission i A+ Science Holding

Pressmeddelanden   •   2011-01-18 11:46 CET

A+ Science Holding AB (publ) genomför en företrädesemission. Styrelsen i A+ Science Holding AB (publ), org. nr 556652-6835, beslutade den 17/1 2011 att genomföra en företrädesemission baserat på extra bolagsstämmas bemyndigande för styrelsen. Villkoren för emissionen kommer att offentliggöras senast i samband med bokslutskommunikén.

Media-no-image

VD i A+ Science Holding avgår

Pressmeddelanden   •   2010-12-16 10:26 CET

Agneta Franksson, VD i A+ Science Holding AB, har beslutat sig för att avgå. Hon kommer att avgå med omedelbar verkan.

Media-no-image

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   2010-12-06 10:18 CET

Extra bolagsstämma i A+ Science Holding AB, 556652-6835, hölls i Stockholm måndagen den 6 december 2010.

Media-no-image

Extra bolagsstämma i A+Science Holding

Pressmeddelanden   •   2010-11-22 10:13 CET

Styrelsen i A+ Science Holding AB har beslutat att kalla aktieägarna i A+ Science Holding AB (publ), org. nr 556652-6835 (”Bolaget”), till extra bolagsstämma i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, måndagen den 6 december 2010 kl. 15.00.

Media-no-image

Akbar Seddigh föreslås som ny styrelseordförande i A+Science Holding

Pressmeddelanden   •   2010-11-12 10:08 CET

Valberedningen i A+ Science Holding AB (publ) kommer vid en extra bolagsstämma att föreslå Akbar Seddigh som ny styrelseordförande.

Media-no-image

Styrelseordförande slutar i A+Science Holding AB

Pressmeddelanden   •   2010-11-12 09:59 CET

A+ Science Holding AB:s styrelseordförande Åsa Rödén har meddelat att hon på grund av personliga skäl önskar lämna sitt uppdrag i bolaget.E

Media-no-image

beQuoted nyheter: A+ Science känner av branschnedgång

Pressmeddelanden   •   2010-11-10 10:32 CET

A+ Science har haft ett tungt 2010 så här långt på grund av ett tungt marknadsläge. Företagets besparingsprogram gör dock att rörelseresultatet förbättras jämfört med förra året.

Media-no-image

beQuoted nyheter: A+ Science satsar stort på medicinteknik

Pressmeddelanden   •   2010-08-12 15:20 CEST

Vita Nova Ventures har bytt namn till A+ Science Holding och samtidigt renodlat verksamheten. Nu satsar bolaget på kliniska prövningar inom medicinteknik. Marknaden anses intressant tack vare nya föreskrifter som stärker kraven på producenterna att testa sina produkter.

Media-no-image

Vita Nova Ventures byter namn till A+ Science Holding AB

Pressmeddelanden   •   2010-06-14 17:30 CEST

Årstämman beslutade i maj att bifalla styrelsens förslag om att ändra firmanamnet från Vita Nova Ventures AB till A+ Science Holding AB för att bättre spegla verksamheten. Namnbytet har gått igenom hos Bolagsverket den 11 juni.

Media-no-image

Styrelsens uttalande angående Pomona-gruppens pliktbud

Pressmeddelanden   •   2010-05-28 17:08 CEST

Pomonagruppen, genom bolaget Ve-N-Ve Intressenter, har enligt reglerna för budplikt i NBK’s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar lagt ett pliktbud om att kontant förvärva samtliga aktier i Vita Nova Venture för 1,70 kr per aktie.

Media-no-image

Erbjudande till aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2010-05-18 17:16 CEST

Styrelsen i Vita Nova Ventures AB (publ) har nåtts av informationen att Ve-N-Ve Intressenter AB (Pomona-gruppen AB) har lagt ett pliktbud på resterande aktier i Vita Nova Ventures (publ) enligt aktuell regel om budplikt då Pomona-gruppens totala aktieinnehav i Vita Nova Ventures AB (publ) kom att överstiga 30 procent efter den nyemission som genomfördes tidigare i år.

Media-no-image

Kommuniké från årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Pressmeddelanden   •   2010-05-05 14:14 CEST

Årsstämma i Vita Nova Ventures AB, org. nr 556652-6835, hölls i Göteborg tisdagen den 4 maj 2010

Media-no-image

Kallelse till årsstämma - med kompletterade handlingar

Pressmeddelanden   •   2010-03-31 13:59 CEST

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL) Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 (”Bolaget”), kallas till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00.

Media-no-image

Kallelse till årsstämma i Vita nova Ventures

Pressmeddelanden   •   2010-03-25 13:45 CET

Styrelsen i Vita nova Ventures har beslutat att kalla aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00.

Media-no-image

beQuoted nyheter: Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden

Pressmeddelanden   •   2010-03-16 11:22 CET

Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden - Tillväxten ska komma med ny säljstyrka och ny nordisk allians

Media-no-image

Vita Nova Ventures företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelanden   •   2010-02-22 13:06 CET

Företrädesemissionen i Vita Nova Ventures AB (publ) är nu genomförd och blev fulltecknad. 50,4 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och 49,6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom att emissionen fulltecknades tillförs bolaget 9,1 MSEK, före emissionskostnader

Media-no-image

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelanden   •   2010-02-22 11:46 CET

Media-no-image

Emissionsmemorandum

Pressmeddelanden   •   2010-01-12 14:55 CET

Emissionsmemorandum

Media-no-image

Nyemission i Vita Nova Ventures

Pressmeddelanden   •   2010-01-12 14:53 CET

Nyemission i Vita Nova Ventures

Media-no-image

Vita Nova Ventures genomför en företrädesemission

Pressmeddelanden   •   2009-12-30 17:59 CET

Styrelsen i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, beslutade den 30/12 2009 att genomföra en företrädesemission av 7 001 680 nya aktier, baserat på ordinarie Årsstämmas bemyndigande för styrelsen. Aktiekurs bestämdes bli 1,3 kronor per aktie. Bolagets största ägare Pomona-gruppen tecknar sin andel av aktierna och har därutöver garanterat emissionen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.