Skip to main content

Mångmiljonsatsning på digitalisering av fastighetsbranschen

Blogginlägg   •   Okt 03, 2019 09:00 CEST

Niclas Oddsberg, CEO Aareon Nordic

Mångmiljonsatsning på digitalisering av fastighetsbranschen

Vad är bakgrunden till Aareon Nordics satsning?

– Det har nu gått fem år sedan Incit förvärvades av Aareon Gruppen, för att tre år senare bilda Aareon Nordic. Under 2018 närmade vi oss alltmer verksamheten i Europa, för att i år bli en integrerad del av det internationella Aareon. Lokal marknadskunskap med hjälp av europeiska muskler i form av de drygt 370 miljoner SEK, som vi nu årligen satsar på nya digitala tjänster och förbättringar inom våra marknadsanpassade fastighetssystem såsom Aareon Incit Xpand, kommer att rendera ett stort värde för våra kunder i Norden.

Årets tema – Best Practice – vad innebär det?

– Årets tema tar sitt avstamp i vårt gemensamma arbete med att skapa så stort värde som möjligt för i första hand våra befintliga kunder. Istället för att enbart investera i unika kundanpassningar, satsar vi långsiktigt i att utveckla standardfunktionaliteter utifrån den breda kundbasen. Det benämner vi som vår kundengagemangsmodell, helt enkelt. Men det betyder även att vi vill vara rådgivande i att hjälpa våra kunder att utnyttja Aareon Incit Xpand på bästa möjliga sätt för sin verksamhet.

Kan du förklara kundengagemangsmodellen?

– Det är en process och metodik där vi fångar upp krav på ny eller förbättrad funktionalitet och som vi testar av med hjälp av ett urval kunder. Med utgångspunkt i resultatet kan vi senare lansera dem som en del av vår standard. Möjligheten att anropa tredjepartslösningar och att addera tjänster från Aareon Gruppen via den Digitala Plattformen eftersträvas för att öka kundernas hastighet till värde. För oss gäller det att förstå processerna och använda oss av den kompetens vi har investerat i tillsammans med våra kunder, samt att ta del av den flora av start-ups inom PropTech som etablerar sig på den europeiska marknaden.

Vad är Aareon Nordics främsta fokus framöver?

– Det är fantastiskt med våra kunders engagemang och investering i tid, när vi pratar vidareutveckling av våra tjänster via kundengagemangsmodellen. Vi har genomfört en pilot under 2018, som kommer att lanseras 2019-2020 där Aareon också har investerat en betydande del. Relationen med våra kunder är avgörande när det gäller Aareons framtida utveckling. Det är – och kommer att vara – vårt absolut största fokus lång tid framöver.

Vad ligger bakom Aareons framgång?

– Vi har under lång tid investerat i vårt fastighetssystem och digitala lösningar som vi nu standardiserar. Att bättre förstå kundernas verklighet är en förutsättning för att göra rätt val i vår roadmap. I och med att vi går mot en högre grad av standard så vill vi även kunna erbjuda mer öppna och flexibla lösningar som underlättar t ex integrationer med Aareon Incit Xpand. Vi ökar även investeringstakten av nya innovativa digitala tjänster som ligger utanför vårt fastighetssystem. Detta vet vi leder till ett ökat värde för kundbasen samt möjliggör att vi kan fortsätta förbättra prestanda och kvalitet utan speciallösningar. Vi eftersträvar att ge kunderna effektivare och mer automatiserade processer, dvs frigöra mer tid till värdeskapande aktiviteter istället för manuellt arbete. Därigenom kan våra kunder ha högre fokus på sina hyresgäster, utveckla nya affärsmodeller för sin verksamhet, samt öka avkastningen på befintligt bestånd.

Vi är bara i början av den resa som ska ta oss och våra kunder till en ny nivå vad gäller systemutveckling när vi tillsammans digitaliserar fastighetsbranschen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.