Skip to main content

AB Bostäder : Vi bjuder in våra hyresgäster till miljösmarta eftermiddagar i april och maj!

Nyhet   •  Apr 16, 2012 11:31 CEST

Här på AB Bostäder tänker vi på hur vi påverkar miljön. Både i våran egen vardag och i våra hyresgästers. Vi vill vara miljösmarta och vi vill att våra hyresgäster är det också!

Vi gör det möjligt för alla som hyr av oss att följa Borås Stads källsorteringspolicy. Vi ser till att det finns svarta och vita påsar för hushållsavfall (matavfall och brännbart!). Sorteringsguide finns att hämta gratis på Borås Energi och Miljös huvudkontor.
Ett par gånger om året anordnar AB Bostäder städdagar i våra bostadsområden. Då får alla som har svårt att själva ta sig till en återvinningscentral möjlighet att ta hand om sitt återvinningsbara material på ett miljösmart sätt.

Snart kommer vi!
Håll ögonen öppna efter inbjudan som delas ut i brevlådan alternativt sätts upp i trapphuset. Vi hälsar alla våra hyresgäster välkomna att delta!

Så här går det till!
Vårat skötselteam kommer till området tillsammans med två miljöbilar från Borås Energi och Miljö. En samlar in brännbart avfall. Den andra elektronikavfall (sådant med sladdar!). Hyresgästen rensar själv sitt vindsförråd och/eller ditt källarförråd och tar det till bilarna för att slänga. Allt som slängs tas om hand på ett miljösmart sätt! Samtidigt som förråden städas ur får vi det rent och fint i våra källar- och vindsgångar. Det behövs för att de ska fungera som nödutgångar och utrymningsvägar i händelse av brand eller olycka.

Datum

18 april
Våglängdsgatan
kl 16-18

21 april
Göta
kl 10-12

25 april
Distansgatan
kl 16-18

26 april
Övre Norrby
kl 15-20

28 april
Trandared
kl 10-13

7 maj
Marklandsgatan
kl 16-18

10 maj
Solvarvsgatan
kl 16-18

10 maj
Nedre Norrby
kl 15-20

12 maj
Nedre Hulta
kl 10-12

21 maj
Kapplandsgatan och Tunnlandsgatan
kl 16-18

 OBS!
DETALJERAD INFORMATION DELAS UT TILL HYRESGÄSTERNA PER OMRÅDE INFÖR VARJE TILLFÄLLE.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera