Skip to main content

AB Bostäder i Borås och eGain fördjupar sitt energi- och miljösamarbete

Pressmeddelande   •  Jan 29, 2013 07:00 CET

AB Bostäder i Borås och eGain Sweden AB har utökat sitt energi- och miljösamarbete genom regelbundna analysmöten med eGains energiexperter under 2013 för att tillsammans med driftsorganisationen analysera och driftoptimera alla byggnader.

Avtalet innebär att eGain, från sin långa erfarenhet av fastigheters energi-balansberäkning och klimatstyrning, tillför kompetens för att identifiera förbättringsområden och åtgärdsförslag. Detta följs sedan upp med tanke på energiutveckling, inomhusklimat, prioritering av objekt och åtgärder samt status på genomförande.

- Vi kommer att ha regelbundna möten varannan vecka under hela 2013 och gå igenom hela fastighetsbeståndet. I första steget görs en kartläggning av nuläget där man bedömer både energiutvecklingen och byggnadens IIC (inomhusklimatindex), för att i nästa steg göra en djupare analys och prioritering av objekt och åtgärdsförslag, säger Thorbjörn Geiser, VD eGain Sweden
AB.

Bengt Engberg, affärsutvecklingschef på AB Bostäder i Borås, ser detta som ett strategiskt samarbete för att intensifiera fokusen på energi- och miljöarbetet i hela organisationen och att kontinuerligt tänka energibesparing i större perspektiv.

AB Bostäder äger och förvaltar ca 7 100 lägenheter i Borås och 420 lokaler och försedde redan 2003 alla sina byggnader med klimatanpassad uppvärmning genom eGain forecasting™, en åtgärd som minskade energianvändningen med ca 8-10%.

För mer information kontakta:

Bengt Engberg, Affärsutvecklingschef, AB Bostäder i Borås, tel. 033-44 20 63

Thorbjörn Geiser, CEO, eGain Sweden AB, tel. 0705-182318

Se filmen om eGain forecasting™ på www.egain.se/film.

Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.


eGain utvecklar och levererar det ledande systemet för prognosstyrning – eGain forecasting™. Utifrån noggranna energibalansberäkningar för varje individuell fastighet samt detaljerade väderprognoser  styrs värmen i flerbostadshus optimalt, vilket ger ett jämnare inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan.


AB Bostäder i Borås ägs i sin helhet av Borås stad. Vår uppgift är att erbjuda boråsarna ett rikt och varierat utbud av bra lägenheter i alla stadsdelar. Vi äger och förvaltar 7 100 lägenheter och 400 kommersiella lokaler. Bolaget omsätter 422 Mkr per år och har ca 110 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera