Skip to main content

Botkyrkabyggen har valt köpare till fastigheterna på Albyberget

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 09:00 CEST

Botkyrkabyggen och ägaren Botkyrka kommun, har efter en lång process och många intresserade företag, valt köpare till de tio fastigheterna på Albyberget med 1300 lägenheter. Botkyrkabyggen har skrivit avtal med företaget Mitt Alby och dess styrelseordförande Mikael Ahlström.

- Det som vägt tyngst är att företaget vill vara en långsiktig samarbetspartner för Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen, och bland annat anställa lokal personal i Botkyrka. Det här är positivt för både Alby och Botkyrka, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren.

Kommunen har gjort en lista på vad den nye ägaren ska uppfylla, bland annat långsiktighet i ägandet, samt miljöambitioner. Mitt Alby har för avsikt att vara en långsiktig ägare och ha en närvaro i Alby genom bland annat ett lokalt förvaltningskontor och lokalt anställda. De planerar upprustningar av fastigheterna enligt samma tidsplan som Botkyrkabyggen tidigare har gjort upp.

- Engagemang och närvaro gör att vi känner oss trygga att lämna över de 1300 lägenheterna till nya ägaren. Vi ser fram emot ett nära samarbete. Vi äger Alby Centrum, och kommer efter försäljningen att äga 2000 lägenheter i Albydalen och sammanlagt nära 11000 lägenheter i Botkyrka, säger Ulf Nyqvist, VD för Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen genomför försäljningen på uppdrag av Kommunfullmäktige, som också ska godkänna köparen. Det beräknas ske 26 juni.

- Vi har en långsiktig plan med köpet. Vi kommer att förvalta fastigheterna på bästa sätt och tror på att utveckla Alby tillsammans med de boende, som är en  stark kraft med kreativitet och entreprenörsanda. Vi ser fram emot att lära känna våra hyresgäster på Albyberget, säger Mikael Ahlström, styrelseordförande för Mitt Alby.

- Vi vill främja olika näringslivsinitiativ och kulturella aktiviteter. Vi för redan samtal med ett antal lokala krafter exempelvis Orten Skriver, Boodla, Kreativa Fonden, SSA Group och The Good Tribe.

Mikael Ahlström kommer från en byggmästarfamilj, därifrån kommer hans intresse för fastighetsförvaltning. En drivkraft bakom företagandet är att bidra till samhällsnytta.

Ahlström är också medgrundare till stiftelsen Chelha, som främjar utbildning och demokratiutveckling. Via Procuritas, som han startade 1986, är han involverad i koncernen Olivia, som bedriver hemtjänst, personlig assistans, omsorg och rehabilitering på flera håll i landet, och har drygt 6000 anställda.

Försäljningen av fastigheterna på Albyberget sker i bolagsform och priset baseras på ett fastighetsvärde på 705 mkr efter avdrag för latent skatt.

Den nye ägaren beräknas ta över förvaltningen av fastigheterna före årsskiftet.

---
Kontaktpersoner för media:

Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, 08-530 694 94
Sara Thörn, informationsansvarig Botkyrkabyggen, 08-530 693 46


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 130 anställda. Vi äger och förvaltar 12 000 lägenheter i Botkyrka.