Skip to main content

Hyresavtal för 2012 och Botkyrkamodellen klar

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 13:14 CET

Nya Botkyrkamodellen betyder att hyresförändringarna är klara för 2012

Nu är förhandlingarna som berör 2012 års hyror avslutade mellan AB Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen. De stannade på en höjning för samtliga bostadslägenheter på 2,8 procent.

Samtidigt kunde parterna sätta punkt för förhandlingarna kring det nya systemet för rättvis hyressättning. Det har varit ett grundligt och gediget arbete kring vilka olika egenskaper som ska påverka hyran.  Nu är det arbetet slutfört, och varje lägenhet har fått en ny värdering.

Både den nya hyressättningen och höjningen för 2012 träder i kraft från april 2012.

-  Det har varit en lång resa med den nya modellen, och parterna har verkligen gått till grunden med olika tänkbara egenskaper. Resultatet bedömer vi är en genomarbetad och långsiktigt hållbar modell för hur olika områden och egenskaper hos lägenheter ska värderas. Våra
förhandlare från båda parter har gjort ett utomordentligt arbete, säger Ulf Nyqvist, VD för Botkyrkabyggen. 

-  Jag hade naturligtvis gärna sett att höjningen för 2012 hade blivit lite större, med tanke på våra utmaningar. Sammantaget tycker jag ändå att utgången, där vi nu knyter ihop både årets hyreshöjning och det nya systemet känns mycket tillfredsställande.

Bakgrunden till behovet av en hyreshöjning är de kommande årens omfattande underhållsbehov, ökade kostnader inom byggsektorn och de relativt stora taxehöjningarna som bolaget förväntar sig nästa år.

Den så kallade Botkyrkamodellen betyder att ett nytt system för rättvis hyressättning av Botkyrkabyggens lägenheter är klart. Modellen har varit föremål för samtal med hyresgästföreningen sedan något år. Det handlar om att rätta till snedsitsar i hyran som har uppstått genom åren - om att väga in faktorer som området, lägenhetsstorlek, olika kvaliteter och egenskaper, och att komma överens om ett poängsättningssystem som ska vara utgångspunkt för värderingen. En viss kvalitet kommer alltid att få samma poängvärde. Nästa steg har varit att se över hur de olika faktorerna påverkar den enskilda hyran.

I övergången handlar det om en omfördelning av den totala hyran. För många kommer det bara att bli en mindre förändring, och för några blir förändringen större. Då görs förändringen över flera år.

- Visst har det varit en lång resa, men det har också betytt att vi i lugn och ro har kunnat klara ut alla knäckfrågor och nå en samsyn, säger Jan Karlsson, Botkyrkabyggens ekonomichef. Det betyder mycket för oss att ha en ansvarsfull motpart att diskutera och
förhandla med.

 

 

Botkyrkabyggen är Sveriges 14:e största allmännyttiga bostadsföretag med nästan 12 000
hyresbostäder. Vi ska erbjuda ett bra boende i en trygg och stabil miljö samt skapa långa och goda hyresgästrelationer. Våra ledord är nära – engagerade – pålitliga.  Hållbar utveckling och mångfald är ledstjärnor i vårt arbete.