Skip to main content

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Alby Centrum - detaljplan går ut för samråd

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 13:00 CEST

Illustrationen visar ett förslag på hur en sänkt Albyväg skulle kunna se ut i framtiden.

Sedan tidigare finns omfattande planer på en förnyelse av Alby Centrum, som ägs av Botkyrkabyggen. Förändringen är ett led i att ytterligare förstärka Alby som en kreativ och dynamisk stadsdel med stark attraktionskraft.
I slutet av juni går detaljplanen ut för samråd. Detaljplanen avser att pröva möjligheten att bygga cirka 100 bostadslägenheter med ett tillhörande torg i anslutning till Alby Centrum.

-Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett stort steg i förnyelsen av Alby. Utvecklingen av våra stadsdelar är en mycket viktig del i bygget av nya Botkyrka, som inom fyra år innebär 4000 nya bostäder, nya hem, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Även Botkyrkabyggens vd, Chris Österlund, ser positivt på att arbetet nu går vidare.
-Det här är ett viktigt steg för att kunna utveckla Alby Centrum. De kvaliteter Alby redan har i kombination med de som tillkommer framöver tror jag kommer att attrahera en stor variation av människor.

Detaljplanen beräknas vara klar under våren 2018 och först därefter kan byggnation komma igång.

För pressfrågor: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.