Skip to main content

AbbVies nya läkemedelssubstans mot leukemi beviljas status som särläkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 09:01 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beviljat läkemedelssubstansen venetoclax status som särläkemedel, så kallad orphan drug, för behandling av den allvarliga blodcancerformen akut myeloisk leukemi (AML). Det innebär bland annat att läkemedlet bedöms fylla ett stort medicinskt behov för behandling av en patientgrupp där det idag finns få alternativ.

AML är den vanligaste formen av akut leukemi hos vuxna och kan snabbt förvärras om den inte behandlas. I Sverige får omkring 350 personer varje år AML. Majoriteten av patienterna är över 65 år, behandlingsalternativen är få och obehandlad leder sjukdomen till döden inom några veckor eller månader.

- Det finns ett stort behov av nya behandlingar för de personer som drabbas av denna aggressiva och livshotande form av leukemi, så vi är tacksamma att få status som särläkemedel av den europeiska läkemedelsmyndigheten, säger Eva Dahl, medicinskt ansvarig på AbbVie i Sverige. Vi hoppas att det bidrar till att patienter som är i behov av denna behandling får den så snabbt som möjligt.

Syftet med att bevilja status som särläkemedel är att kunna diagnosticera, förebygga eller behandla livshotande sjukdomar som drabbar högst fem av 10 000 personer i EU årligen. För att få status som särläkemedel krävs även att det saknas tillfredställande behandling och att det nya läkemedlet bedöms innebära en betydande fördel för berörda patienter.

AbbVie har även skickat in ansökan till EMA för godkännande av venetoclax vid en svårbehandlad variant av blodcancerformen kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen beviljat venetoclax status både som särläkemedel och så kallad genombrottsterapi för behandlingen av patienter med AML. 

Om Venetoclax

Venetoclax är en BCL-2 hämmare. BCL-2 är ett protein som förhindrar apoptos (programmerad celldöd) hos vissa typer av celler, bland annat lymfocyter. Substansen har utvecklats för att blockera effekten av BCL-2 proteinet. Just nu pågår fas 3-studier med venetoclax för behandling av flera olika cancerformer, bland annat för patienter som fått återfall i KLL (kronisk lymfatisk leukemi). I Sverige pågår fas 3-studier med venetoclax på tre kliniker; Sunderbyns sjukhus i Luleå, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes Universitetssjukhus i Lund. Venetoclax utvecklas i samarbete mellan AbbVie, Roche och Genentech. Ytterligare information om venetoclax studieprogram finns på www.clinicaltrials.gov.

AbbVie inom onkologi
AbbVies forskning inom onkologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och allvarliga cancerformerna, så som hjärntumören glioblastom, samt blodcancersjukdomarna multipelt myelom och KLL (kronisk lymfatisk leukemi). AbbVies läkemedelsutveckling inom onkologi innefattar ett flertal nya substanser som just nu undersöks i kliniska studier inom fler än 15 olika cancerformer. För mer information om AbbVie inom onkologi – se http://oncology.abbvie.com


För mer information kontakta:

Erica Gruvberg, kommunikationschef AbbVie
e-post: erica.gruvberg@abbvie.com
mobil: 0701-680860

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och http://www.abbvie.com. Följ @abbvie på Twitter eller se karriärmöjligheter på vår Facebook- eller LinkedIn-sida. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy