Skip to main content

CHMP ger HUMIRA® (adalimumab) positivt utlåtande för behandling av icke-infektiös uveit

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:00 CEST

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet har gett HUMIRA positivt utlåtande för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit. Det positiva utlåtandet baseras på två pivotala fas 3-studier med fler än 400 patienter. Studierna visar att patienter som behandlades med HUMIRA hade signifikant lägre risk för skov av sin uveit eller försämrad synskärpa jämfört med placebo.13,14

Det positiva utlåtandet gäller patienter som inte svarat tillräckligt på kortison (kortikosteroider) eller där kortison inte är lämplig behandling. Studien visar även att HUMIRA kan minska användningen av kortison av hos de patienter som är långvarigt beroende av kortison.

Icke-infektiös uveit är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av en inflammation i ögat som ofta är kronisk. Denna inflammation kan leda till försämrad syn eller synnedsättning och kräver oftast behandling av specialist-läkare.1 Symtom på icke-infektiös uveit kan vara ögonsmärta, rodnad i ögat, försämrad syn, dimsyn, eller ökad ljuskänslighet.2 Icke-infektiös och infektiös uveit är den tredje vanligaste orsaken till blindhet. 1,2,3,4

”Dagens positiva utlåtande från CHMP är ett genombrott i behandlingen för denna grupp av ovanliga ögonsjukdomar, som sammantaget orsakar 10 % av blindheten i vår världsdel. Behandlingsalternativen är mycket begränsade. Humira kommer att bli det första godkända biologiska läkemedlet för behandling av uveit”, säger Pierfrancesco Mirabelli, överläkare, ögonkliniken Universitetssjukhuset Linköping.

Icke-infektiös uveit kan vara komplicerat att diagnostisera och behandla6,7, och det finns inga allmänt godtagna riktlinjer för behandling av tillståndet. 8,9 Kortison är den nuvarande behandlingen efter det att bakomliggande sjukdomar, såsom infektion, har uteslutits.10 Kortison behandling har dock inte effekt hos alla patienter och kan ge allvarliga långsiktiga ögonbiverkningar såsom glaukom och grå starr. 11,12En del patienter har dessutom underliggande sjukdomar som utesluter användningen av kortison.

Studierna VISUAL 1 och 2 har man undersökt effekt och säkerhet vid behandling med HUMIRAhos vuxna patienter med aktiv uveit i ögats mellersta, bakre, eller samtliga delar (panuveit), som trots behandling med kortison har kvarstående intraokulär inflammation. Studierna visar att HUMIRA signifikant minskade risken för okontrollerad uveit eller synnedsättning. 13,14

Sedan första godkända indikationen för 13 år sedan harHUMIRA fått godkännanden i mer än 90 länder med 13 olika indikationer och har används för behandling av över 989 000 patienter.15,16,17

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie på Twitter eller gå in på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.