Skip to main content

Nytt stipendium belönar insatser som utvecklar vården för personer med psoriasis

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 13:30 CEST

Det nyinrättade SPIRA-stipendiet har i dag tilldelats Charlotta Remröd, hudkliniken vid Skånes Universitetssjukhus och Anna Preisler Häggqvist, hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus. Stipendiet syftar till att främja och belöna insatser som förbättrar omhändertagandet av personer som lever med psoriasis och delas ut i samarbete med patientföreträdare och specialister inom dermatologi.  Den nya synen på psoriasis som systemsjukdom medför nya behov av vård, och detta stipendium stimulerar nya idéer samt uppmärksammar initiativ som både utvecklar psoriasisvården och främjar forskningen.

SPIRA-stipendiet har instiftats av biopharmaföretaget AbbVie tillsammans med SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi) och tillfaller två stipendiater som erhåller 60 000 kronor vardera.

− Psoriasis är en komplex sjukdom med stor inverkan på människors livskvalitet och genom att stimulera nytänkande idéer som påverkar klinisk praxis kan vi göra direkt nytta i patientens vardag och inspirera vårdpersonal att utveckla psoriasisvården, säger Tore Särnhult, ordförande i SSDV.

Årets två stipendiater är:

·  Anna Preisler Häggqvist, för projektet ”Psoriasisteam”
Motivering: ”För ett projekt som visar hur man, genom ett teamarbete, tillsammans med patienten kan ta ett helhetsansvar kring både behandling och livsstilsfaktorer. Resultatet har stora möjligheter att visa omedelbar påverkan på patientens sjukdom, samsjuklighet och livskvalitet.” Anna Preisler Häggqvist, är överläkare verksam vid hudkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus.

·  Charlotta Remröd, för studien ”Psykologiska aspekter vid psoriasis”
Motivering: ”För en studie som belyser de viktiga psykologiska aspekterna av psoriasissjukdomen. Genom att identifiera patientgrupper i behov av intervention kan resultaten bidra till ett bättre, mer individanpassat omhändertagande.” Charlotta Remröd är doktorand och legitimerad läkare vid hudkliniken SUS Malmö och verksam vid institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för dermatologi och venerologi vid Lunds Universitet.

Då SPIRA-stipendiet fokuserar på patientnära initiativ medverkar Psoriasisförbundet i arbetet med att utse vinnande stipendiater och är även involverade i utvecklingen av arbetet med stipendiet.

− Det finns ett stort behov av att få en helhetssyn på omhändertagandet av psoriasissjuka och SPIRA-stipendiet är ett bra initiativ som stimulerar nytänkande inom vården och förhoppningsvis kan bidra till att fler psoriasissjuka kan få hjälp att leva ett bra liv trots sin kroniska sjukdom, säger Lars Ettarp, ordförande i Psoriasisförbundet

Kontaktpersoner
För mer information om stipendiet kontakta:
Tore Särnhult, ordförande i SSDV, telefon: 073-981 34 14

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Om SPIRA-stipendiet
Stipendiet har instiftats av AbbVie och SSDV, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi, för vårdutvecklande insatser inom psoriasisvården. Syftet med stipendiet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med psoriasis. SPIRA-stipendiet går till specialister, ST-läkare och sjuksköterskor inom dermatologi. Två stipendier á 60 000 kr delas årligen ut vid SSDV:s årsmöte. Stipendiaterna utses av en kommitté som består av Tore Särnhult, SSDV, Veronika Lindberg, Psoriasisförbundet, Berndt Stenberg, Dermatolog, professor, Norrlands Universitetssjukhus, Oliver Seifert, Dermatolog, överläkare, Länssjukhuset Ryhov Lena Tollbom-Mattsson, Sjuksköterska och verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om Psoriasis

Psoriasis har visat sig vara en allvarligare sjukdom än man tidigare trott. I dag vet vi att det är en systemsjukdom som kan påverka fler organ i kroppen och har koppling till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, inflammatoriska mag-tarmsjukdomar, ögonsjukdomar och diabetes. Den nya synen på psoriasis som systemsjukdom ställer nya krav på vården och skapar ett ökat behov av kunskap hos den som lever med sjukdomen. Utöver detta är psoriasis en sjukdom som ofta har stor påverkan på livskvaliteten.

Om SSDV
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi är en sammanslutning av läkare verksamma inom specialiteten samt andra inom specialiteten intresserade läkare och forskare. SSDV utgör Svenska Läkarsällskapets sektion för dermatologi och venerologi och ingår även som specialistförening inom Sverige läkarförbund. För mer information om SSDV besök www.ssdv.se

Om AbbVie
AbbVie är ett globalt, forskningsbaserat biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga, engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi utvecklar AbbVie behandlingar för några av världens mest allvarliga sjukdomar. Företaget har cirka 25 000 medarbetare och marknadsför läkemedel i fler än 170 länder. AbbVie Sverige har omkring 130 anställda och kontor i Solna, Stockholm. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera