Skip to main content

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Har värdebaserad vård någon framtid och hur kan sjukhus tillsammans med patienter, andra hälso- och sjukvårdsverksamheter och företag öka patientdelaktigheten och förbättra vården? Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

–Svensk sjukvård håller hög medicinsk kvalitet till rimliga kostnader. Däremot behöver vi bli bättre på att skapa trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har utmaningar med tillgänglighet och patientdelaktighet, frågor som är centrala i vårt arbete med värdebaserad vård och i många av våra samarbetsprojekt med näringslivet, säger Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Samverkan är avgörande för att lösa framtidens hälsoutmaningar. I dagens komplexa omvärld behöver vi med gemensamma krafter och mål utveckla hållbara vårdlösningar med den delaktiga patienten i centrum. Det är omöjligt för en enskild part att lösa dessa komplexa utmaningar enskilt – det behöver vården, näringslivet och patienterna göra tillsammans, framhåller han.

Almedalsseminarierna inleds med en presentation av sjukhusets vägval inom värdebaserad vård, följt av diskussioner om framtiden för arbetssättet i utveckling av sjukvården och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning. I sjukhusets modell har det centrala varit att införa ett teambaserat arbetssätt och ökad patientdelaktighet, med det övergripande målet att utveckla vårdkvaliteten mot merpersoncentrerad vård med god kontinuitet.

Under lunchpausen utfrågas bland andra socialminister Annika Strandhäll,  Eric Wahlberg, ny sjukhusdirektör påAkademiska sjukhuset och Anna Nergårdh, läkare och regeringens utredare av omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, om vad som behöver göras för att komma till rätta med utmaningar inom sjukvården såsom personalbrist, tillgängligheten samt om vården är felorganiserad - frågor som svenska folket ofta anger som de största problemen.

Seminarierna avrundas på temat Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi? Här lyfts frågan om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient, ett område där Akademiska i samarbete med bland andra AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio utvecklar lösningar för att ta reda på patienternas behov, förbättra informationen och underlätta patientdelaktigheten.

Bland annat beskrivs ”While you’re waiting”, en tjänst som utvecklats för cancerpatienter i syfte att öka tryggheten och delaktigheten samt förbättra informationen under hela vårdkontakten med Akademiska sjukhuset. Idén föddes i samband med ett Innovation Race tillsammans med AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft i  december 2016. I utvecklingsarbetet har även designers från Cambio medverkat. Målet är att ge patienter möjlighet att till exempel ha koll på sina remisser, få information om undersökningar och få stöd av kontaktsjuksköterska.

 – Patienter kan komma med tankar och erfarenheter som skiljer sig från vårdpersonalens. Jag tror att ett samarbete med alla parter ger bättre resultat om vi ska lösa vårdens utmaningar. Det är positivt att vi öppnar upp för delaktiga patienter i vårdens olika frågor, säger Emma Skoglund, en av patienterna som varit involverade i projektet från idéskapande till genomförande.

Läs mer om seminarierna här.

För mer information:

Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, tfn: 070-611 54 61, e-post: morten.kildal@akademiska.se

Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, AbbVie Sverige, tfn 08-684 446 00, e-post: thersia.bredenwall@abbvie.com


Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb Sverige (BMS), tfn 072-553 98 07, e-post: annica.holmberg@bms.com

Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio, tfn 013-20 03 00, e-post: johanna.hultcrantz@cambio.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.