Skip to main content

Välkommen till våra Almedalenseminarier där du har möjlighet att ta del av högaktuella teman i sjukvårdsdebatten

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 13:51 CEST

Välkommen till våra gemensamma Almedalenseminarium där du har möjlighet att ta del av tre högaktuella teman i sjukvårdsdebatten. Under frågestunden om Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare bjuder vi på en enklare lunch.

Tisdagen 3/7 kl 11:40 – 14:10, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicins Vårdtorg

Delaktighet och samverkan för framtidens vård

Tre seminarier om hur Akademiska sjukhuset tillsammans med andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, patienter och företag arbetar för att öka patientdelaktigheten och förbättra vården.

11:40 – 12:30 Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Vi berättar om Akademiska sjukhusets värdebaserad vård, med fokus på teambaserat arbetssätt och patientdelaktighet för att gemensamt förbättra vården utifrån det som är viktigast för patienten. Därefter följer diskussioner om framtiden för värdebaserad vård och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning av komplexa verksamheter som sjukvården.

Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation, Vivianne Macdisi, regionråd (S) Region Uppsala, Gilbert Tribo (L) Region Skånes regionråd, 2:a vice ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker, Hans Hägglund, verksamhetschef Akademiska sjukhuset, Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

12:40 – 13:10 Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare

När man frågar svenska folket så lyfts ofta personalbrist, tillgängligheten och att vården är felorganiserad som några av de största problemen. Vad kan vi göra åt detta och vilka frågor tycker vårdens makthavare att det är viktigast att komma tillrätta med?

Annika Strandhäll, socialminister, Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Anna Nergårdh, särskild utredare Regeringskansliet

13:20 – 14:10 Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Det pratas mycket om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient. Men hur tar vi reda på patienternas behov och förslag på lösningar? Vilka vinster finns med samverkan mellan patienterna, sjukvården och näringslivet för att skapa bättre vård? Varför ligger sjukvården så långt efter med anpassade digitala lösningar? Hur går vi från bra idéer och trevlig samverkan till riktiga innovationer för att möta medborgare? Konkreta exempel presenteras av representanter från Akademiska sjukhuset och industrin. Därefter följer en diskussion om vad som behövs om vi skall lyckas skapa förutsättningar för den delaktiga patienten i närtid.

Jan Gulliksen, expert i regeringens digitaliseringsråd, professor i människa-datorinteraktion KTH, Karolina Wretbring, projektledare Akademiska sjukhuset, Anna Attefall, projektledare Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset, Emma Skoglund, patientrepresentant, Jenny Christensson, patientrepresentant och spetspatient AbbVie, Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör AbbVie, Annica Holmberg, kommunikationschef Bristol- Myers Squibb, Johanna Hultcrantz, produktchef Cambio

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset, AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Vi bjuder på smoothies och lättare lunch.
Läs mer på: https://www.dagensmedicin.se/seminarier/vardtorget2018

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy