Aberdeen Asset Management förstärker fastighetsverksamheten

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:30 CET

Kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management förstärker den växande tillgångsförvaltningen i sin svenska fastighetsverksamhet genom två nyrekryteringar.

Aberdeen har rekryterat Anders Magnusson och Simon Rotkopf som Senior Asset Managers till den svenska fastighetsverksamheten. Anders kommer närmast från Newsec Asset Management och Simon kommer från en konsultroll på AMF Fastigheter. De börjar båda sin anställning hos Aberdeen i mitten på april.

Jonas Östlund, Head of Asset Management, kommenterar:

”I Simon och Anders får vi två efterlängtade nytillskott till vår växande tillgångsförvaltning i Stockholm.De har precis den erfarenhet vi söker för att kunna utveckla våra befintliga och nya fonders och mandats fastighetsportföljer.”

Under det senaste året har Aberdeen renodlat sin fastighetsverksamhet i Sverige och Norden genom ökat fokus på fond- och tillgångsförvaltning och outsourcing av fastighetsförvaltning.

Joakim Nordblad, Head of Direct Property, kommenterar:

“Aberdeen har under många år haft en stark lokal närvaro i Sverige och varit aktiva i den svenska fastighetsmarknaden. Den senaste tiden har ett par av våra fonder löpt ut och gjort exit, men vi har samtidigt gjort förvärv för våra andra fonder och mandat. Under 2016 genomförde vi till exempel förvärv för cirka 1,2 mdr kronor och vi har växande investeringskapacitet för flera av våra kunder. Vår långsiktiga ambition är att expandera verksamheten i den svenska marknaden och genom att förstärka organisationen möjliggör vi tillväxt samtidigt som vi kan ge en fortsatt bra service till våra kunder”.


För mer information, vänligen kontakta:
Karin Hjertén
Marketing Manager – Sweden & Denmark
Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8412 80 78, Mob: +46 761 016 778
E-post: karin.hjerten@aberdeen-asset.com

About Aberdeen Asset Management

Aberdeen is one of the top five European pure-play, global asset managers. Aberdeen's vision is to become the world's most trusted partner in delivering investment simply. We are defined by our pure focus on asset management, including equities, fixed income, property and multi-asset portfolios. All our investment solutions are driven by our commitment to straightforward, transparent investment approaches that stress intensive, first-hand research and a long-term view. As of 30 June 2016, we manage assets of £301 billion (€362 billion, US$402 billion) on behalf of institutional and private investors. Further information about Aberdeen can be found at www.aberdeen-asset.se

Kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management förstärker den växande tillgångsförvaltningen i sin svenska fastighetsverksamhet genom två nyrekryteringar.

Läs vidare »

Aberdeen köper tre fastigheter av NCC

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:00 CET

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) köper logistikfastigheten Vattenbrunnen i Brunna, handelsfastigheten Glasbruket 3 i Linköping samt logistikfastigheten Arendal 13:1 i Göteborgs hamn av NCC. De två förstnämnda fastigheterna förvärvas till investeringsstrukturen AP Nordic Investment och den sistnämnda till Aberdeens nya svenska fond Aberdeen Swedish Balanced Property Fund. Total köpeskilling är 368 MSEK.

Tillträde sker under december 2016 och januari 2017 i samband med färdigställande av byggnaderna. Fastigheterna kommer att ha en uthyrningsbar area om totalt ca 25 500 kvm och är fullt uthyrda vid tillträde. Samtliga fastigheter uppförs med målet att uppfylla BREEAMs krav för klassificeringen ’Very Good’ vilket är i linje med Aberdeens fokus på hållbara och ansvarfulla investeringar. BREEAM är ett europeiskt miljöcertifieringssystem där byggnaders totala miljöpåverkan utvärderas och betygsätts.

– Vi är mycket glada över att ännu en gång ha tecknat avtal med NCC om att förvärva fastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen. Jag ser stora möjligheter att fortsätta investera i fastigheter som ger en relativt hög riskjusterad avkastning. Vårt fokus just nu är logistikfastigheter i logistikhubbar, handelsfastigheter i etablerade externa handelsområden i anslutning till regionstäder, moderna kontor i attraktiva lägen utanför de mest centrala delarna av storstäderna samt bostäder, säger Magnus Kenning, Transaktionschef på Aberdeen Asset Management Sweden.

– Förvärvet av logistikfastigheten i Göteborg är den första investeringen för Aberdeens nya svenska fond Aberdeen Swedish Balanced Property Fund och speglar det fokus fonden har på långsiktigt hållbara investeringar. Fastigheten är uthyrd på långa hyresavtal och förväntas generera stabila kassaflöden över tiden, säger Thomas Holm, Fund Manager på Aberdeen Asset Management Sweden.

– Hög aktivitet har gett resultat och alla tre projekten är utmärkta exempel på att vi återigen har lyckats hyra ut och sälja framgångsrika projekt i attraktiva områden som växer. Det känns extra bra när både våra hyresgäster och investerare väljer att utöka sin verksamhet i samverkan med oss. Försäljningen är ett led i vår ambition att vara den ledande aktören inom utveckling av kommersiella fastigheter, säger Katarina Wåhlin Alm, VD, NCC Property Development Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Kenning
Head of Transactions, Sweden
Tel: +46 84128 86 33 Mob: +46 70 279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Karin Hjertén
Marketing Manager – Sweden & Denmark
Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8412 80 78, Mob: +46 761 016 778
E-post: karin.hjerten@aberdeen-asset.com

About Aberdeen Asset Management
Aberdeen is one of the top five European pure-play, global asset managers. Aberdeen's vision is to become the world's most trusted partner in delivering investment simply. We are defined by our pure focus on asset management, including equities, fixed income, property and multi-asset portfolios. All our investment solutions are driven by our commitment to straightforward, transparent investment approaches that stress intensive, first-hand research and a long-term view. As of 30 June 2016, we manage assets of £301 billion (€362 billion, US$402 billion) on behalf of institutional and private investors. Further information about Aberdeen can be found at www.aberdeen-asset.se

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) köper tre fastigheter av NCC. Fastigheterna förvärvas till investeringsstrukturen AP Nordic Investment och till Aberdeens nya svenska fond Aberdeen Swedish Balanced Property Fund. Total köpeskilling är 368 MSEK.

Läs vidare »

Aberdeen lanserar svensk fastighetsfond med hållbarhetsfokus

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 12:24 CEST

Aberdeen Asset Management lanserar Aberdeen Swedish Balanced Property Fund och genomförde nyligen en första stängning. Lanseringen av en ny svensk fastighetsfond är i linje med Aberdeens strategi att vara en global kapitalförvaltare med lokal närvaro.

Aberdeen Swedish Balanced Property Fund är en corefond med högt hållbarhetsfokus som ska investera i kontors-, handels- och logistikfastigheter med långsiktiga och stabila kassaflöden. Fonden är skräddarsydd för institutionella investerare, såsom pensionsfonder och stiftelser, som söker en balanserad och långsiktig fastighetsexponering. Målsättningen är att över tid bygga upp en väldiversifierad fastighetsportfölj i likvida fastighetsmarknader i svenska tillväxtorter. Fastigheterna ska vara av hög teknisk standard med långsiktigt hållbara intäkter och god belägenhet med tillgång till bra kommunikationer.

- Svenska fastighetsmarknaden erbjuder bra förutsättningar för genomförande av fondens strategi med sin stabilitet, likviditet och transparens. Vi utvärderar för närvarande flera intressanta investeringsmöjligheter inom olika sektorer, säger fondförvaltarna Joakim Nordblad och Thomas Holm.

- Vi är mycket glada över att lansera den här svenska fastighetsfonden och den första stängningen är en viktig milstople. Fonden är öppen för investeringar och vi ser ett stort intresse i fondens målgrupp för den här typen av investeringar, säger Lina Alvemur, Senior Business Development Manager på Aberdeen.


För mer information, vänligen kontakta:

Lina Alvemur

Senior Business Development Manager, Property Nordics

Aberdeen Asset Management

Tel: +46 8 412 80 26, Mob: +46 70 308 67 48

E-post: lina.alvemur@aberdeen-asset.com

Om Aberdeen Asset Management

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som förvaltar tillgångar för institutionella och privata investerare runt om i världen. Bolaget bildades i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. I Sverige erbjuder vi investerare ett brett utbud av fondprodukter och mandat inom tillgångsslag såsom aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar.

För mer information besök vår hemsida: www.aberdeen-asset.se

Aberdeen Asset Management lanserar Aberdeen Swedish Balanced Property Fund och genomförde nyligen en första stängning. Lanseringen av en ny svensk fastighetsfond är i linje med Aberdeens strategi att vara en global kapitalförvaltare med lokal närvaro.

Läs vidare »

Aberdeen undersöker möjligheten att avyttra en större bostadsportfölj i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:19 CEST

Aberdeen undersöker möjligheten att avyttra en större bostadsportfölj i Sverige

Aberdeen Asset Management undersöker möjligheten att avyttra Aberdeen Residential Sweden AB’s fastighetsbestånd. "Vi har etablerat en bra bostadsportfölj med högkvalitativa tillgångar och vi har uppnått den planerade storleken på portföljen. Fondens nyproduktioner är färdigställda och vi har även förbättrat driftsnettot i portföljen." förklarar Fund Manager Fredrik Eliasson.


"Vi tror att den nuvarande investeringsmarknaden utgör en bra timing att sälja. En fond har normalt sett ett definierat slutdatum och i denna fond undersöker vi möjligheten att avyttra tidigare än ursprungligen planerat, men också på en betydligt högre avkastning än fondens målavkastning”, tillägger Fredrik.


Portföljen består av 20 fastigheter med ca 70 000 kvm och 110 miljoner kronor i hyresvärde i de två starkaste tillväxtregionerna i Sverige - Stockholm och Öresundsregionen.

"Aberdeen Asset Management kommer att fortsätta att investera i den nordiska bostadsmarknaden på uppdrag av både befintliga och nya investeringsstrukturer. " informerar Magnus Kenning, ansvarig för transaktioner i Sverige.

Leimdörfer är engagerad som finansiell rådgivare i denna transaktion.

Kontaktpersoner för mer information

Magnus Kenning Head of Transactions, Sweden, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 86 33, Mob: +46 70 279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Fredrik Eliasson

Fund Manager, Aberdeen Asset Management

Tel: +46 8 412 86 82

E-post: fredrik.eliasson@aberdeen-asset.com

Sissel Hansgaard

Marketing and Communication Manager, Aberdeen Asset Management Tel: +47 24 11 43 19, Mob: +47 99 45 74 13 E-post: sissel.hansgaard@aberdeen-asset.com

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare med ca 2 700 anställda och verksamhet i över 26 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning inklusive aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Vi förvaltat tillgångar till ett värde av över 4 000 miljarder kronor på uppdrag av institutionella och privata investerare.

Aberdeen Asset Managements fastighetssektion förvaltar drygt 280 miljarder kronor i form av fastighetsfonder och förvaltningsuppdrag åt institutionella kunder.
I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 31 miljarder kronor över hela landet. 

Aberdeen Asset Management undersöker möjligheten att avyttra Aberdeen Residential Sweden AB’s fastighetsbestånd. "Vi har etablerat en bra bostadsportfölj med högkvalitativa tillgångar och vi har uppnått den planerade storleken på portföljen. Fondens nyproduktioner är färdigställda och vi har även förbättrat driftsnettot i portföljen." förklarar Fund Manager Fredrik Eliasson.

Läs vidare »

Aberdeen tar över förvaltningen av Danica Pensions bostäder och kommersiella fastigheter

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 07:00 CET

Aberdeen Asset Management i Danmark övertar förvaltningen av 107 fastigheter i Danica Pensions fastighetsportfölj, till ett värde av cirka DKK 10 miljarder (ca SEK 12,4 miljarder) per 1 februari 2016.

Danica Pension äger en av de största fastighetsportföljerna i Danmark, med ett värde på DKK 25 miljarder. Fastigheterna som Aberdeen nu ska förvalta utgör ca 10 miljarder av dessa. Danica Pension kommer också att under kommande år färdigställa utvecklingsprojekt för ytterligare DKK 3-4 miljarder som ska ingå i den förvaltade portföljen när de är klara. Samarbetet innebär att Aberdeen ska optimera portföljens värde genom aktiv förvaltning, med avsikt att skapa bästa möjliga avkastning för Danica Pensions kunder.
Aberdeen övertar portföljen per 1 februari 2016 och samtidigt byter Danica Pensions medarbetare arbetsplats till Aberdeen. Danica Pensions nuvarande leverantör kommer även fortsättningsvis att sköta administration och uthyrning.

Tonny Nielsen, VD för Aberdeen Asset Management i Danmark kommenterar: ”Vi är mycket glada och stolta att få använda vår kärnkompetens att bedriva aktiv förvaltning av fastighetstillgångar till att skapa god avkastning för Danica Pension. Vi ser fram emot att bli Danica Pensions förlängda arm och gemensamt skapa värden i fastighetsportföljen.

Aberdeen Asset Management i Danmark kommer genom detta mandat att förvalta fastighetstillgångar på totalt DKK 23,5 miljarder.

For ytterligare information, kontakta vänligen:

Tonny Nielsen, CEO +45 33 44 40 00
Aberdeen Asset Management, Danmark

Mikkel Bro Petersen, presschef +45 24 83 86 30
Danica Pension

Eva Riedel, Head of Communications & Marketing +45 20 94 44 12
Aberdeen Asset Management, Danmark;
eva.riedel@aberdeen-asset.com

Aberdeen – simply asset management.

Aberdeen är en global kapitalförvaltare med verksamhet i mer än 26 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning som omfattar aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar bygger på okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv. Globalt förvaltar Aberdeen tillgångar om € 384,9 miljarder på uppdrag av institutionella och privata investerare per 30 september 2015.  www.aberdeen-asset.com

Danica Pension

Med mer än 600 000 kunder är Danica Pension en av Danmarks största pensionsfonder. Vi har specialiserat oss på pensionsplaner, livförsäkringar och sjukförsäkringar. Våra totala pensionstillgångar uppgår till mer än 350 miljarder kronor och vi mottar mer än 27 miljarder kronor i årliga inbetalningar. Danica Pension är ett helägt dotterbolag i Danska Bank-koncernen. Våra regionkontor finns i danska storstäder runt om i landet, och vi har dotterbolag i Norge och Sverige, där vi upplever en stark tillväxt.

www.danicapension.dk

Aberdeen Asset Management i Danmark övertar förvaltningen av 107 fastigheter i Danica Pensions fastighetsportfölj, till ett värde av cirka DKK 10 miljarder (ca SEK 12,4 miljarder) per 1 februari 2016.

Läs vidare »

Aberdeen i samtal med CBRE om att outsourca fastighetsförvaltningen i Norden

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 17:45 CET

Aberdeen Asset Management ska harmonisera affärsmodellen inom fastigheter på global nivå och i Norden är Aberdeen för närvarande i förhandlingar för att lägga ut fastighetsförvaltning och redovisningstjänster till CBRE.

Dessa funktioner utförs i nuläget i egen regi och Aberdeen menar att den nya modellen kommer att kunna erbjuda kunder och deras hyresgäster en mer effektiv service. Aberdeen kommer att behålla resurser internt för att säkerställa kvalitén i leveransen från CBRE. Strategiskt viktiga och värdeskapande funktioner såsom transaktioner, projektutveckling och uthyrning kommer även fortsättningsvis att hanteras av Aberdeens egna team.

Aberdeens utgångspunkt har varit att skapa en hållbar struktur som gör det möjligt för fond- och tillgångsförvaltarna att fokusera på värdeskapande portföljförvaltning. Bolaget har därför genomfört en grundlig analys med avsikt att kunna välja en och samma leverantör för fastighetsförvaltning och redovisningstjänster i hela Norden (Danmark, Sverige, Norge och Finland).

Efter en noggrann urvalsprocess har Aberdeen för avsikt att anlita CBRE för dessa tjänster, från april 2016. Aberdeen har åtagit sig att säkerställa kontinuiteten i uppdragen och avsikten är att Aberdeens personal som arbetar i de team som omfattas av överenskommelsen kommer att övergå till CBRE.

Göran Bengtsson, Head of Asset Management, Nordic region, och VD för Aberdeen Asset Management Sweden AB har valt att lämna bolaget i samband med outsourcingen.

Pertti Vanhanen, Group Head of Property på Aberdeen kommenterar: "Det här är ett naturligt steg för oss när vi fortsätter att se över möjligheterna att ytterligare förbättra de tjänster vi levererar till våra kunder. I Storbritannien och Kontinentaleuropa har fastighetsförvaltning och redovisningstjänster varit outsourcat i många år. När vi nu ser att externa leverantörer förbättrar sitt tjänsteutbud och sin geografiska täckning i regionen känner vi oss mogna att outsourca dessa tjänster också i Norden. Vi ser fram emot ett gott samarbete med CBRE. "

Andy Hay, EMEA Head of Asset Services på CBRE, kommenterar: "Aberdeen Asset Management har ett tydligt uppdrag att leverera god avkastning på fond och portföljnivå för sina kunder. Det här avtalet avspeglar vår kundfokuserade strategi inom fastighetsförvaltning och redovisning. Vi tror på att skapa avkastning på fastighetsnivå genom vår breda expertis och olika värdeskapande initiativ. Vi ser fram emot att bli en förlängning av Aberdeens team och skapa värden i deras fastighetsbestånd i Norden."

För ytterligare information, kontakta:

Malin af Petersens
Country Head Sweden, Aberdeen Asset Management
Tel:+46 8 412 8040, Mob:+46 706 539040
E-post: malin.afpetersens@aberdeen-asset.com

Jonas Östlund,
Head of Asset Management, Sweden, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 8175, Mob: +46 703 424973
E-post: jonas.ostlund@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman
Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: +46 8 412 7323, Mob: +46 703 241640
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Om Aberdeen Asset Management

Aberdeen är en global kapitalförvaltare med verksamhet i mer än 25 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning som omfattar aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar bygger på okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv.

Globalt förvaltar Aberdeen tillgångar om mer än 4000 miljarder kronor* på uppdrag av institutionella och privata investerare. Aberdeens fastighetsdivision förvaltar drygt 280 miljarder kronor* i form av fastighetsfonder och förvaltningsuppdrag åt institutionella kunder, varav ca 31 miljarder kronor* i Sverige. * per 30 juni 2015

Om CBRE

CBRE Group Inc. (NYSE:CBG) är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2014 års omsättning). Företaget har ungefär 70 000 anställda och fler än 400 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

I Sverige har CBRE kontor i Stockholm och Göteborg med runt 250 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Företaget har sju olika affärsområden – Capital Markets, Office Agency, Retail Advisory, Industrial & Logistics, Valuation Advisory, Asset Services och Global Workplace Solutions. Läs mer om CBRE på www.cbre.se eller www.cbre.eu.

Aberdeen Asset Management ska harmonisera affärsmodellen inom fastigheter på global nivå och i Norden är Aberdeen för närvarande i förhandlingar för att lägga ut fastighetsförvaltning och redovisningstjänster till CBRE.

Läs vidare »

Globala experter i ny finanspodd, Touchdown Aberdeen

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2015 07:00 CET

Aberdeen Asset Management lanserar podcasten ”Touchdown Aberdeen” där internationella experter inom fond- och kapitalförvaltning intervjuas i samband med besök i de nordiska huvudstäderna.

Aberdeen förnyar nätverket Backroom to Boardroom och välkomnar män

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2015 07:21 CEST

Kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management förnyar sitt kvinnonätverk Backroom2Boardroom genom att bjuda in manliga kollegor till nätverket i samband med dess Stockholmskonferens den 20:e oktober. Syftet med förnyelsen är att göra det lättare för deltagarna att ta ut frågorna och idéerna som diskuteras på konferensen i sina respektive organisationer.

Merger of Aberdeen Asset Management and Standard Life completes

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 14:32 CEST

The merger of Aberdeen Asset Management PLC and Standard Life plc has completed today to form Standard Life Aberdeen plc, one of the world’s largest investment companies with assets under administration of £670 billion (€737 billion, US$871 billion)*. The deal between the two companies was first announced on 6 March 2017.

Aberdeen köper kontorsfastighet i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 08:30 CEST

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) köper kontorsfastigheten Hammarby Gård 13 i Stockholm av Skanska för ca 440 MSEK. Förvärvet sker till Aberdeens Pan-Nordiska core-fond ”Aberdeen Property Nordic Fund 1 SICAV-FIS”.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • kaifrilen.lkhjtxerrjteicn@auabfserymdefnensx-adcssccetpd.chvomfc
  • +46 8 4128078

Om Aberdeen Standard Investments

An asset manager for today's global opportunities

Aberdeen Standard Investments är varumärket för investeringsverksamheten inom Aberdeen Asset Management och Standard Life Investments.

Adress

  • Aberdeen Standard Investments
  • Sveavägen 24, PO Box 3039
  • SE-11157 Stockholm
  • Vår hemsida