Skip to main content

Aberdeen kommenterar: Sannolikt Riksbankens sista sänkning under överskådlig tid

Nyhet   •   Feb 11, 2016 16:25 CET


Aberdeen Asset Management Fixed Income Investment Manager Robert Franklin kommenterar dagens sänkning från Riksbanken:

”Den svenska Riksbanken förvånade genom att sänka reporäntan med 15 punkter till 0,5% idag. Trots den senaste tidens starka inhemska tillväxt, har Riksbanken återigen tydligt betonat vikten av sitt inflationsmål.

Även om Riksbanken lämnade ett duvaktigt budskap upplever jag att marknaden har överreagerat. Med tanke på de motstridiga åsikterna inom Riksbanken och påtryckningar för förnyat fokus på finansiell stabilitet, tror jag inte att Riksbanken kommer att göra mer under en överskådlig framtid. 

Det svagare inflationstrycket på senare tid oroar Riksbanken tydligt, som står redo med ytterligare expansiva åtgärder om det behövs. Riksbanken kommer att fortsätta med befintliga kvantitativa lättnader med redan beslutade köp av statsobligationer till slutet av juni och kommer att återinvestera utdelningen på sina innehav.

Två av de sex medlemmarna i direktionen ville inte se sänkningar, vilket visar på skilda uppfattningar inom Riksbanken. Nu har man begränsat med verktyg till sitt förfogande, och framåt förefaller det troligt att det kommer att bli ännu mer diskussion över en större flexibilitet gentemot inflationsmålet och att ha ett dubbelt uppdrag att även fokusera på tillväxt. Kommentarerna belyste också oron för hushållens höga skuldsättning och diskussionerna om att Riksbanken även ska ha mandat för makrotillsyn lär fortsätta.”

För ytterligare kommentarer på ämnet från Aberdeen, vänligen kontakta Lena Ellertsson Freedman enligt nedan.