Skip to main content

Kommentar efter amerikanska presidentvalet: Effekter på marknaden

Nyhet   •   Nov 09, 2016 09:13 CET

Victor Rodriguez, Head of Asia Pacific fixed income hos Aberdeen Asset Management kommenterar effekterna av resultatet i det amerikanska presidentvalet:

"Vi räknar med en kortsiktig risk-off på marknader, då investerare väntar oroligt på att Donald Trump ska utveckla sin politik. Denna osäkerhet kommer sannolikt förvärra volatiliteten. Redan i dag har vi sett dollarn stärkas mot de flesta valutor i Asien, medan obligationsräntorna faller och amerikanska tillgångar stiger då investerare flyr till säkerhet och likviditet. Kreditspridningen har ökat, om än måttligt.

"Medan asiatiska valutor i allmänhet har minskat, har dollarn försvagats mot både euron och yenen. Detta pekar på en potentiell oro över de amerikanska offentliga finanserna och en minskad sannolikhet för en räntehöjning från Fed i december. Republikanen har varit mycket kritisk mot Fed och en stor förespråkare för en expansiv finanspolitik, vilket på längre sikt kan öka riskerna kring inflation och att den amerikanska centralbanken blir mer politiserad.

"En ökning av protektionism till följd av Trumps presidentskap kommer att vara negativt för den globala handeln och därför påverka Asien. Råvaror kan också drabbas. Den geopolitiska effekten av detta omvälvande val är svårt att förutsäga, än mindre ta med som en faktor i prognoser. "