Skip to main content

Aberdeen erhåller förvaltningsuppdrag av AXA

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 13:25 CET

Aberdeen har tecknat avtal med franska AXA Real Estate Investment Managers (AXA REIM) om förvaltning av deras detaljhandelsfastighetsportfölj PEARLS. AXA är en av världens största försäkringsbolag och förvaltar cirka 268 miljarder kronor i fastighetstillgångar i Europa genom sitt helägda dotterbolag AXA REIM.

AXA:s svenska fastighetsportfölj har ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder kronor och ingår i European Retail Income Venture (ERIV)-portföljen, med ett totalt värde på 5,8 miljarder kronor, som förvaltas av AXA. Fastighetsbeståndet är spritt över ett stort antal orter i Sverige och utgörs av 71 detaljhandelsfastigheter med hyresgäster som ICA, Axfood, Rusta och Jysk. Aberdeens uppdrag innefattar fastighetsförvaltning och specialistkompetens inom retail.

– Inriktningen på vår svenska fastighetsportfölj är idealisk för fonden och Aberdeen är en passande samarbetspartner tack vare deras expertis inom sektorn, säger Etienne Dubuy, fondförvaltare ERIV.

– Förvärvet och samarbetet med Aberdeen är en följd av gruppens uttalade strategi att växa inom alla kommersiella fastighetssegment i regionen genom ett antal fonder, säger Richard Ray, direktör för Norden på AXA REIM.

Aberdeen förvaltar ett 40-tal köpcentrum i Norden och har utvecklat marknadsledande analysverktyg för aktivt management och projektutveckling för butiksfastigheter. Aberdeen har även en stark lokal närvaro med förvaltningskontor på tio orter i Sverige, vilket utgör en bra plattform för Axas geografiskt spridda fastighetsportfölj.

– Vi är stolta över att ha attraherat en så välrenommerad kund som AXA genom vår kvalitativa inriktning på förvaltning av detaljhandelsfastigheter. Vi ser fram emot ett gott samarbete med ERIV och har goda förhoppningar på att kunna bidra med positiv värdetillväxt för deras svenska fastigheter, säger Thomas Holm, vice VD på Aberdeen Property Investors Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Holm
Vice VD, Aberdeen Property Investors Sverige
Tel: +46 8 412 80 84, +46 70 557 67 76
E-mail: thomas.holm@aberdeenpropertyinvestors.com

Marc von Melen
Chef Aberdeen Shopping
Tel: +46 8 412 86 04, +46 70 269 08 05
E-mail: marc.vonmelen@aberdeenpropertyinvestors.com

Richard G Ray
Direktör för Norden på AXA REIM
Tel: +32 475 27 00 64
E-mail: richard.ray@axa-im.com


Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar cirka 90 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar och har cirka 500 anställda. Kunderna utgörs av institutionella aktörer såsom liv- och pensionsförsäkringsbolag.

Aberdeen erbjuder också indirekta placeringsmöjligheter inom fastigheter för institutioner genom fonder och fond-i-fond-lösningar. Aberdeen har de senaste två åren lanserat mer än 10 fonder för institutionella investerare som tillsammans attraherat 16 miljarder kronor, vilket med belåning medför ett utrymme för fastighetsinvesteringar för 30-40 miljarder.

Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterad på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i Norge, Finland, Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Storbritannien.

Om AXA Real Estate Investment Managers – AXA REIM
AXA REIM, ett helägt dotterbolag till AXA IM Group, är specialiserade på europeiska fastighetsinvesteringar och förvaltar tillgångar värda mer än 268 miljarder kronor (2006-09-30). AXA REIM har en omfattande lokalt förankrad infrastruktur inom fastigheter, 420 personer är verksamma i nio länder. Detta gör dem till en av Europas största och mest diversifierade fastighetskapitalförvaltare som kan erbjuda mångsidig och omfattande expertis inom flera olika fastighetstyper.