Skip to main content

Aberdeen förstärker inom Property Asset Management

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 16:21 CET

Aberdeen Asset Management har rekryterat Kristina Rosqvist till tjänsten som förvaltningschef, Head of Property Asset Management. Kristina har ett gediget fastighetskunnande. Hon kommer närmast från Vasakronan där hon arbetat som Affärsområdeschef. Kristina tillträdde den 1 oktober.

Vidare har Aberdeen rekryterat Kinga Kinnunen till tjänsten som förvaltningschef, Head of Property Asset Management SEB, dvs. specifikt för ett av våra viktigaste uppdrag.
Kinga kommer närmast från KF Fastigheter där hon arbetade som Chef för Hyresgästrepresentation. Kinga tillträdde den 31 oktober.

Båda tjänsterna är placerade i Stockholm.

Totalt under 2011 har Aberdeen expanderat sin totala förvaltningsvolym på fastighetssidan med ca 2,5 miljarder kronor och personalen har ökat med runt 15 personer inom fond och fastighetsförvaltning.

Aberdeen Asset Management förvaltar för närvarande drygt 300 fastigheter runt om i Sverige till ett värde av cirka 30 miljarder kronor i egna fonder och genom externa förvaltningsuppdrag. Antalet medarbetare uppgår totalt till cirka 90 personer.


För mer information, vänligen kontakta:

Göran Bengtsson
Head of Investment Management Sweden
Tel: 08-4128098
E-post: goran.bengtsson@aberdeen-asset.com 

Lena Ellertsson
Marketing and Communications Manager
Tel: 08-4127323
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

 

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management är en global tillgångsförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande papper, fastigheter och alternativa investeringar.

Bolaget har mer än 1 800 anställda på 31 kontor i 24 länder och förvaltar tillgångar till ett värde av närmare 2 000 miljarder kronor (€205,8 miljarder*).

Aberdeen Asset Managements fastighetssektion förvaltar över 200 miljarder kronor (€23.7 miljarder*) i form av fastighetsfonder och förvaltningsuppdrag åt institutionella kunder.

I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor (€3,2 miljarder*) fördelat på ca 300 fastigheter över hela landet. Bolaget har ca 90 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg Malmö och Linköping. 
 * 30 juni 2011

www.aberdeen-asset.se