Skip to main content

100 % i jobb efter bristyrkesutbildning

Nyhet   •   Maj 10, 2016 08:56 CEST

Snart utexamineras 19 modersmålsstödjare och studiehandledare på Eductus i Falköping. Det senaste halvåret har Eductus, på uppdrag av Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen, drivit ett pilotprojekt inom ramen för utbildningen i yrkessvenska.

Pilotprojektet riktar sig främst till nyanlända och nu har samtliga deltagare fått anställning på skolor i kommunen.

– Det är Arbetsförmedlingen som gjort matchningen, de har både tittat på pedagogisk erfarenhet och personlig lämplighet när de valt ut deltagarna. Jag tror att många kommuner kan jobba med liknande upplägg och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, säger Niklas Rodin som är lärare och samordnare i yrkessvenska på Eductus i Falköping.

Praktik varje vecka
Utbildningen är sex månader lång och de som utexamineras är både modersmålsstödjare och studiehandledare. Niklas Rodin förklarar skillnaden.

– Modersmålsstödjare arbetar oftast i förskolan medan studiehandledare främst arbetar i grundskolan och på gymnasiet. Deras uppdrag är att stötta elever med samma modersmål i deras kunskapsinhämtning. Under utbildningen har de varje vecka gjort praktik på skolor där de fått testa sina förmågor på riktigt, berättar han.

Utbildningens innehåll fokuserar i stor utsträckning på att göra deltagarna trygga i sin yrkesroll. De flesta har pedagogisk bakgrund men det finns också civilingenjörer och ekonomer bland deltagarna, som Arbetsförmedlingen ansett vara särskilt lämpade.

– Vi ger dem insikt och redskap för att kunna orientera sig i svensk skola och vi hjälper dem att bli säkrare i sin kommunikation med elever och vårdnadshavare. Det handlar bland annat om kunskaper kring styrdokument och förskolans och skolans uppdrag.

– Vi har hela tiden ett andraspråksperspektiv i det vi gör. Utbildningen innehåller många praktiska övningsmoment där deltagarna tränar sin förmåga att stötta eleven i kunskapsutvecklingen. Vi har sett att deltagarna haft en stark språklig utveckling under utbildningen, säger Niklas Rodin.

Falköping är en av de kommuner som tagit emot många nyanlända den senaste tiden. Många nyanlända elever har börjat på de skolor som ligger i kommunen och behovet av modersmålsstödjare och studiehandledare som kan somaliska, arabiska och i viss mån tigrinja, är stort.

Träff med rektorer
Nyligen anordnares en träff på Eductus där de 19 deltagarna på utbildningen fick träffa rektorer från kommunens skolor. Niklas Rodin beskriver upplägget som en annorlunda form av speed-dejting.

– Alla deltagare fick presentera sig och berätta om sina erfarenheter från utbildningen och praktiken. Därefter satte sig deltagarna och rektorerna i grupper där de hade snabbintervjuer.

Den första gruppen ”tar examen” den 20 maj, den andra gruppen den 23 juni. Då får de också sina intyg. Samtliga har fått någon form av anställning på en skola.

– Det är givetvis jättebra och roligt. En av de främsta framgångsfaktorerna har utan tvekan varit att deltagarna har haft praktik varje vecka och att vi haft många praktiska övningar i hur man stöttar elever, säger Niklas Rodin.

– Vi har gjort avstämningar under hela pilotprojektet, i den styrgrupp vi haft tillsammans med Arbetsförmedlingen och Falköpings kommun. Rektorerna är nöjda och deltagarna är nöjda. De allra största vinnarna är naturligtvis eleverna ute på skolorna och vi hoppas att fler får det här stödet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy