Skip to main content

430 ledare på AcadeMedias Ledarforum

Nyhet   •   Dec 03, 2015 07:49 CET

Idag samlas drygt 400 chefer inom AcadeMedia i Stockholm för årets Ledarforum. Ledarforum arrangeras av AcadeMedia Academy varje år för att utmana, inspirera och utveckla ledare inom koncernen. Bland deltagarna finns förskolechefer, rektorer, enhetschefer inom vuxenutbildningen samt stabschefer inom exempelvis HR, kvalitet och kommunikation.

Temat för årets Ledarforum är ”Creating History 2020”.

– Vi har det senaste året arbetat med hur vi ska fortsätta att utveckla vår verksamhet de närmsta fem åren, med ett oförändrat fokus på kvalitet. Idag samlar vi alla våra ledare inom AcadeMedia, som naturligtvis är nyckelpersoner i det här arbetet. Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren, nu är vi redo att ta nästa steg och bli ännu bättre, säger Lise-Lotte Oldmark, HR-direktör och chef för AcadeMedia Academy.

Bra ledarskap är avgörande
Lise-Lotte Oldmark utsågs tidigare i år till Årets ledarutvecklare av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Hon brinner för att stärka ledarskapet i svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

– De som jobbar i våra verksamheter har världens viktigaste uppdrag. Det är de som varje dag kämpar för att alla barn, elever och deltagare ska nå utbildningens mål. Ett starkt och bra ledarskap är helt avgörande för att de ska lyckas. Därför är det viktigt att satsa på ledarutveckling och det är en förmån att få samla alla våra ledare under samma tak, säger hon.

Dagens agenda innehåller även föreläsningar och workshops. Stefan Einhorn, läkare, professor och författare, föreläser om det goda ledarskapet och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, och Ann Heberlein, universitetslektor på Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, ska ge ett historiskt perspektiv på svensk utbildning.

Vända utmaningar till möjligheter
Ledarforums huvudsakliga fokus är dock på de utmaningar som AcadeMedia står inför, som på många sätt är samma som för resten av utbildningssektorn.

– Vi befinner oss i en tid som många uppfattar som turbulent och osäker. Globalisering, migration och digitalisering förändrar vårt samhälle på många sätt och i det har utbildning en central roll, säger Lise-Lotte Oldmark.

– Vårt arbete fram till nu gör att vi står väl rustade inför att möta dessa utmaningar. Vi har tydliga strategier som kommer hjälpa oss att vända utmaningarna till möjligheter och det är ett arbete som vi ska göra tillsammans med våra ledare och övriga 11 500 medarbetare, säger hon.

Ett stående inslag på Ledarforum är också de priser som delas ut till ledare som utmärkt sig under året. Kategorierna är Årets kvalitetspris, Årets kommunikatör, Årets kulturbärare och Årets nytänkare.

– Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma och sprida goda exempel, som det finns mängder av bland våra drygt 500 chefer som arbetar inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Givetvis ska vi lära av varandra och dela med oss av både inspiration och konkreta verktyg och metoder som visat sig vara framgångsrika, säger Lise-Lotte Oldmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.